Logotyp Årets arbetsterapeutstudent

Årets arbetsterapeutstudent

Arbetsterapeuter gör fantastiskt bra saker på jobbet varje dag och våra studentmedlemmar genomför fina insatser under grundutbildningen – det måste alla få veta! För studenter kan det exempelvis handla om ett examensarbete eller ett förbättringsarbete under VFU eller utlandsstudier, som särskilt visat arbetsterapins värde.

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att i samband med Arbetsterapins dag i oktober 2020 dela ut utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent och Årets arbetsterapeut. Med avstamp i förbundets vision om att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle, är inriktningen för utmärkelsen att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.

För att arbetsterapin som profession ska få ett större erkännande och arbetsterapeuter den lön som vi förtjänar, behöver vi med gemensamma krafter få omgivningen att förstå och värdera våra insatser på ett annat sätt än i dag.

Årets arbetsterapeutstudent är en del i det arbetet. Vi vet att våra studentmedlemmar genomför fantastiskt bra insatser under grundutbildningen – förbundet vill höra om de sakerna! För att uppmärksamma och sprida som goda exempel och inspiration i våra kanaler.

Pris

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin student med 5 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor och får ta emot priset i Stockholm av förbundsordförande Ida Kåhlin under högtidliga former. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Nomineringen är avslutad

Nomineringsperioden avslutades den 12 juni.

Nu tar juryns arbete vid och vinnaren/vinnarna kommer att tillkännages i samband med utdelningen av utmärkelsen i anslutning till Arbetsterapins dag i oktober.

Kriterier för nominering

  • En student kan nominera sig själv eller en medstuderande och handledare eller lärare kan nominera en student eller flera studenter om det är fråga om ett grupparbete.
  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är medlemmar kan nomineras, men det är endast förbundets medlemmar som får ta emot utmärkelsen.
  • De insatser som nomineras för utmärkelsen ska ha godkänts/utförts från januari 2019 till juni 2020.

Exempel på områden för nominering

Utmärkelsen kommer att delas ut till den student, eller studenter, som under grundutbildningen utmärkt sig särskilt och visat värdet av arbetsterapi och därmed bidragit till professionens utveckling, i till exempel:

  • Sitt examensarbete
  • En uppgift eller förbättringsarbete exempelvis under VFU eller utlandsstudier
  • Ett opinionsbildande arbete

Ovanstående är bara exempel. Även andra insatser som visar värdet av arbetsterapi kan nomineras.

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Danske Bank.