Therese Lindberg och Ingrid Berggren. Stina Nordinge och Caroline Lager.
Therese Lindberg, Ingrid Berggren (foto: Jonas Malmström), Stina Nordinge och Caroline Lager (foto: Katja Alexanderson).

Årets arbetsterapeut

Med utmärkelsen "Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent" lyfter vi fram medlemmar som har utmärkt sig särskilt när det gäller att visa värdet av arbetsterapi. Årets arbetsterapeuter 2021 är Therese Lindberg och Ingrid Berggren, arbetsterapeuter på Karolinska Universitetssjukhuset, och Årets arbetsterapeutstudenter 2021 är Stina Nordinge och Caroline Lager, Karolinska institutet. Stort grattis!

Vinnare yrkesverksam

Vinnare student

Om utmärkelsen Årets arbetsterapeut

Arbetsterapeuter gör fantastiska saker på jobbet och får vardagen att funka för människor varje dag och våra studentmedlemmar genomför fina projekt under grundutbildningen – det måste fler få veta!

Pris och utdelning

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin yrkesverksam med 10 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor. Tillkännagivandet sker under högtidliga former på ett frukostwebbinarium på Arbetsterapins dag den 27 oktober där vinnarna får ta emot priset av förbundsordförande Ida Kåhlin. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Kriterier för nominering

  • Du kan nominera dig själv eller din kollega, och chefer kan nominera en anställd. Även grupper av arbetsterapeuter kan nomineras.
  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är arbetsterapeuter eller medlemmar kan nomineras, men det är endast arbetsterapeuterna och förbundets medlemmar som tar emot utmärkelsen.
  • Arbetet som nomineras ska vara aktuellt, det vill säga ha utförts under de senaste tre åren.

Exempel för nominering 

Att visa värdet av arbetsterapi kan vara olika saker, stora som små, kvalitativa och kvantitativa. En liten insats kan få stor effekt. Det skulle exempelvis kunna handla om att den nominerade har:

  • Lyckats med påverkansarbete/opinionsbildning som har påvisat arbetsterapeutens roll
  • Förbättrat informationen om arbetsterapi så att fler förstår vikten av arbetsterapeutiska insatser
  • Varit med och tagit fram en ny produkt/tjänst/innovation, där arbetsterapeuten har haft en särskild roll, till exempel en ny affärsidé, en pod eller en blogg
  • Aktivt arbetat för ökad personcentrering och därigenom ökat kännedomen om arbetsterapeutens kompetens
  • Bidragit till att skapa fler tjänster inom etablerade eller nya områden och därmed fått andra att förstå värdet av professionen