Logotyp Årets arbetsterapeut

Årets arbetsterapeut

Arbetsterapeuter gör fantastiskt bra saker på jobbet varje dag och våra studentmedlemmar genomför fina insatser under grundutbildningen – det måste alla få veta! Det kan exempelvis handla om insatser som har ökat personcentreringen eller skapat fler tjänster, om framgångsrik opinionsbildning eller ett examensarbete.

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att i samband med Arbetsterapins dag i oktober 2020 dela ut utmärkelsen Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent. Med avstamp i förbundets vision om att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle, är inriktningen för utmärkelsen att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.

För att arbetsterapin som profession ska få ett större erkännande och arbetsterapeuter den lön som vi förtjänar, behöver vi med gemensamma krafter få omgivningen att förstå och värdera våra insatser på ett annat sätt än i dag.

Årets arbetsterapeut är en del i det arbetet. Arbetsterapeuter gör fantastiskt bra saker på jobbet varje dag  – förbundet vill höra om de sakerna! För att uppmärksamma och sprida som goda exempel och inspiration i våra kanaler.

Utmärkelsen kommer att delas ut till den arbetsterapeut, eller arbetsterapeuter, som genom ett aktivt arbete visat värdet av arbetsterapi och därmed bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till en vardag som fungerar och känns meningsfull för de personer som får arbetsterapi.

Pris

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin yrkesverksam med 10 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor och får ta emot priset i Stockholm av förbundsordförande Ida Kåhlin under högtidliga former. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Nomineringen är avslutad

Nomineringsperioden avslutades den 12 juni.

Nu tar juryns arbete vid och vinnaren/vinnarna kommer att tillkännages i samband med utdelningen av utmärkelsen i anslutning till Arbetsterapins dag i oktober.

Kriterier för nominering

  • Du kan nominera dig själv eller din kollega, och chefer kan nominera en anställd. Även grupper av arbetsterapeuter kan nomineras.
  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är arbetsterapeuter eller medlemmar kan nomineras, men det är endast arbetsterapeuterna och förbundets medlemmar som tar emot utmärkelsen.
  • Arbetet som nomineras ska vara aktuellt, det vill säga ha utförts under de senaste tre åren.

Exempel på områden för nominering

Att visa värdet av arbetsterapi kan vara olika saker, stora som små, kvalitativa och kvantitativa. En liten insats kan få stor effekt. Det skulle exempelvis kunna handla om att den nominerade har:

  • Lyckats med påverkansarbete/opinionsbildning som har påvisat arbetsterapeutens roll
  • Förbättrat informationen om arbetsterapi så att fler förstår vikten av arbetsterapeutiska insatser
  • Varit med och tagit fram en ny produkt/tjänst/innovation, där arbetsterapeuten har haft en särskild roll, till exempel en ny affärsidé, en pod eller en blogg
  • Aktivt arbetat för ökad personcentrering och därigenom ökat kännedomen om arbetsterapeutens kompetens
  • Bidragit till att skapa fler tjänster inom etablerade eller nya områden och därmed fått andra att förstå värdet av professionen

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Danske Bank.