Årets arbetsterapeut 2021 – vem vill du nominera?

Arbetsterapeuter gör fantastiska saker på jobbet och får vardagen att funka för människor varje dag och våra studentmedlemmar genomför fina projekt under grundutbildningen – det måste fler få veta! Det kan exempelvis handla om insatser som har ökat personcentreringen eller skapat fler tjänster, om framgångsrik opinionsbildning eller ett examensarbete. Sista dag för nominering var den 18 juni.

Inspireras av Therese, Isidora och Jennifer

Utmärkelsen Årets arbetsterapeut

Pris och utdelning

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin yrkesverksam med 10 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor. Tillkännagivandet sker under högtidliga former på ett frukostseminarium på Arbetsterapins dag den 27 oktober där vinnarna får ta emot priset av förbundsordförande Ida Kåhlin. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Nominering

Läs kriterierna nedan innan du nominerar och tänk på att tydligt beskriva den insats som du vill nominera. Juryn består av både arbetsterapeuter och andra professioner och kommer endast att utgå från den text som du skriver i din nominering. Tänk därför på att vara utförlig när du beskriver insatsen och värdet av den.

Nominera i kategorin yrkesverksam senast den 18 juni. En jury kommer sedan att utse vinnaren/vinnarna. Du kan nominera i år igen även om du nominerade förra året. 

Kriterier för nominering

  • Du kan nominera dig själv eller din kollega, och chefer kan nominera en anställd. Även grupper av arbetsterapeuter kan nomineras.
  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är arbetsterapeuter eller medlemmar kan nomineras, men det är endast arbetsterapeuterna och förbundets medlemmar som tar emot utmärkelsen.
  • Arbetet som nomineras ska vara aktuellt, det vill säga ha utförts under de senaste tre åren.

Exempel för nominering

Att visa värdet av arbetsterapi kan vara olika saker, stora som små, kvalitativa och kvantitativa. En liten insats kan få stor effekt. Det skulle exempelvis kunna handla om att den nominerade har:

  • Lyckats med påverkansarbete/opinionsbildning som har påvisat arbetsterapeutens roll
  • Förbättrat informationen om arbetsterapi så att fler förstår vikten av arbetsterapeutiska insatser
  • Varit med och tagit fram en ny produkt/tjänst/innovation, där arbetsterapeuten har haft en särskild roll, till exempel en ny affärsidé, en pod eller en blogg
  • Aktivt arbetat för ökad personcentrering och därigenom ökat kännedomen om arbetsterapeutens kompetens
  • Bidragit till att skapa fler tjänster inom etablerade eller nya områden och därmed fått andra att förstå värdet av professionen

Flyer för spridning

Ladda gärna ner den här flyern och marknadsför utmärkelsen. Sprid den digitalt eller skriv ut den och sätt upp (A4-format).