Bedömningsinstrument och metoder

Akademin erbjuder ett stort utbud av instrument och metoder och till många av instrumenten finns en tillhörande kurs. Medlemmar betalar bara halva priset på instrument och kurser och prioriteras vid kursantagning.

Tillhörande kurs 

Många av Akademins instrument och metoder har en tillhörande kurs, de flesta på distans eller online. Se vår kurskatalog för hela utbudet.

Instrument och metoder

En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation (MOHO) till Sverige

Ta del av skriften En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige (pdf), där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

En engelsk version av skriften finns också att ta del av på MOHO:s webbplats, www.moho.uic.edu.

Se också Akademins kurs MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund.