Bedömningsinstrument och metoder

Akademin erbjuder ett stort utbud av instrument och metoder och till många av instrumenten finns en tillhörande kurs. Medlemmar betalar bara halva priset.