Bedömningsinstrument och metoder

Akademin erbjuder ett stort utbud av instrument och metoder och till många av instrumenten finns en tillhörande kurs. Medlemmar betalar alltid bara halva priset och prioriteras vid kursantagning.

En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation (MOHO) till Sverige

Ta del av skriften En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige (pdf), där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

En engelsk version av skriften finns också att ta del av på MOHO:s webbplats, www.moho.uic.edu.