Antagning och regler för avbokning

Du vinner på att vara medlem

Till våra kurser prioriteras i första hand medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Med medlem avses att man, vid anmälningstillfället, är medlem i förbundet. Vänligen notera att det kan ta några dagar från det att man anmäler medlemskap tills det att medlemskapet går igenom. 

Olika kurser fylls upp olika snabbt och därför sker antagningen ibland direkt efter att att en kurs öppnat upp för anmälan. Vi kontrollerar medlemskap i samband med antagningen. För att få tillgodoräkna sig fördelarna med medlemskapet, lägre kurspris och prioriterad plats, gäller därför att en är medlem när en anmäler sig.

Kursplatserna är reserverade för medlemmar fram till 6 veckor innan kursstart. Först därefter antas icke medlemmar, i mån av plats.

Medlemmar betalar alltid den lägre kursavgiften. 

Bli medlem här

Reservlista

Kommer du inte med på kursen utan blir satt på reservlista så kontaktas du direkt när en plats blir ledig. Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla alla på reservlistan uppdaterade med vilken plats på listan de har.

Avbokning

Har du anmält dig till en kurs och får förhinder, hör av dig så snart som möjligt till kurser@arbetsterapeuterna.se.

För våra kurser gäller följande:

  • Vid avbokning som görs 7–14 dagar före kurstillfället uttages en avgift på 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning mindre än 7 dagar före kurstillfället betalas hela kursavgiften. Om läkarintyg skickas in återbetalas 50 % av kursavgiften.

Byte av kursdeltagare

Kursplatserna är personliga och den person som anmält sig är den som innehar platsen. Skulle något hända, till exempel att du blir sjuk och din arbetsgivare vill skicka en annan person, så är det möjligt men måste meddelas oss innan kursen. Skulle ersättaren inte vara medlem i Sveriges Arbetsterapeuter debiteras eventuell mellanskillnad i deltagaravgift. Finns det en reservlista till kursen med medlemmar på, och den som ska ersätta sjuk deltagare inte är medlem, går det inte att byta deltagare, då prioriterar vi medlemmar på reservlistan. Avbokningsavgifterna ovan gäller.

Frågor

Vid frågor angående antagning, avbokning eller byte av kursdeltagare, kontakta oss gärna på kurser@arbetsterapeuterna.se.

Vi reserverar oss för att kurser kan komma att ställas in på grund av sjukdom hos kursledare, etc.

Gå med du också!

Bli medlem