Vem behöver arbetsterapi?

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Personer som har svårt att sköta sitt boende, skola och arbete, eller saknar en meningsfull fritid, kan få stöd av en arbetsterapeut. Arbetsterapi har bevisats vara effektivt för att människor ska komma vidare och framåt. Men vilket är målet? Det beror helt på vem man frågar. För någon kan det handla om att komma tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning. För någon annan handlar det om att ta en fika med en kompis. Och för en tredje, att kunna ta en dusch på egen hand.

Vi arbetar med människor i alla åldrar – unga som gamla. Allt från små barn med funktionsnedsättning, som behöver stöd i utvecklingen av sina motoriska, kognitiva och sociala färdigheter, till äldre personer som behöver en anpassad hemmiljö för att klara vardagen.

Läs mer om arbetsterapi i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.

Film om arbetsterapeutyrket


Även filmen Because of Occupational Therapy ger en bild av yrket på ett lekfullt och tillgängligt sätt. 

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.