Arbetsterapi och digital kompetens

Arbetsterapeuten har en särskilt viktig roll i att stödja personer att få vardagen att funka i en alltmer digital hemmiljö. Projektet slutfördes 2019.

I ett projekt tillsammans med Kairos Future togs inspirationsbokenen Nära liv – nära vård i en digital vardag fram. I den  fokuserar vi på äldres möjligheter att utnyttja den digitala tekniken och ta del av vård i sitt eget hem. Boken riktar sig främst till politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.  Läs boken digitalt som e-bok. 

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ?

För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi tagit fram dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ? Det är ett komplement till  Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter, som numera innehåller digital kompetens. 

Gå med du också!

Bli medlem