Uppdragsutbildning via Sveriges Arbetsterapeuter

Det finns en kurs i vår regi som du vill erbjuda din organisation, kul! Vill du spara in på resa och logi för deltagarna och bestämma vilka som får gå, då kan en uppdragsutbildning vara något för er. Här beskriver vi processen vid en uppdragsutbildning och svarar på vanliga frågor.

Sveriges Arbetsterapeuter (nedan förkortat SA) erbjuder uppdragsutbildningar i den mån våra kursledare kan åta sig uppdraget utöver vårt ordinarie kursprogram.
Vid en uppdragsutbildning köper uppdragsgivaren (nedan förkortat UG) in en utbildning där SA tillhandahåller kursupplägg, utbildare och material. UG annonserar kursen, sköter antagning och tillhandahåller och bokar lokaler.

Anbudet

När förfrågan om uppdragsutbildning kommer in till oss tillfrågar vi kursledarna om de har möjlighet att hålla utbildningen inom den tidsintervall som önskas. När vi kommit överens om ett datum skriver vi en offert som UG får ta ställning till.

Checklista, inför offertförfrågan:

 • Hur många deltagare planeras?
 • När ungefär i tid önskar ni utbildningen?
 • Var ska kursen hållas?
 • Fakturaadress

Innan kursen

Offerten är accepterad och kursledarna är med på tåget. SA kommer att sätta upp en tidsplan där varje steg i processen är beskriven och som UG får för påseende.

Det finns en hel del information om kursupplägg på respektive kurs i vår kurskatalog som UG gärna får använda i sin annonsering av kursen. SA tittar givetvis på informationen innan utlysning, om UG så önskar. SA tillhandahåller information om vad som krävs vad gäller lokaler, utrustning, eventuella grupprum etc.

UG börjar med annonsering och antagning av kursdeltagare. Beroende på vilken kurs det är ser tidsplanen lite olika ut. De flesta av våra kurser kräver viss förberedelse från kursdeltagarnas sida men cirka 3–4 veckor innan kursen behöver SA en lista med namn, arbetsplats och mailadress till deltagarna. Ibland skickar vi ut fysiskt material inför kursstart, i de fallen behöver vi även en postadress till deltagarna.
SA skickar ut information till deltagarna om hur de registrerar sig i vår Akademi för att kunna ta del av det digitala klassrummet som hör till varje kurs. Här finns inläsningsmaterial, eventuella certifieringsuppgifter, frågeforum till kursledarna och vid distansutbildning, länkar till Teams.

Det är väldigt viktigt att SA har en kontaktperson hos UG att planera och hålla kontakten med. UG får gärna ha flera personer inblandade i arrangemanget men en person är huvudkontakt med SA.

Checklista, inför kursen:

 • Vem är kontaktperson för kursen?
 • Kursdeltagarnas namn, e-mailadress och arbetsplats till SA
 • Till vilken adress ska kursmaterialet skickas?
 • Vilka tider gäller för fikapauser och lunch, SA meddelar hur programmet är upplagt?
 • Kursledarna bokar sin egen resa och logi, på vilken adress hålls kursen?

Kursdagar

Det är dags för kurs, kursledarna är på plats, materialet har kommit fram och deltagarna är redo.

På kursdagens morgon behöver klassrummet iordningställas, materialet som är skickat läggas ut på deltagarnas platser och till föreläsarna. Kursledarna behöver också ha en person på plats som de kan kontakta ifall de behöver väganvisning eller något akut inträffar. Personen som fixar klassrummet och har kontakt med kursledarna behöver inte vara samma kontaktperson som administrerat kursen, det kan vara en dedikerad kursdeltagare eller en person på eventuellt konferenscentra.

Vid distanskurs träffas vi på Teams eller Zoom enligt de instruktioner kursdeltagarna får.

Checklista, dags för kurs:

 • Vem ställer i ordning klassrummet och tar emot kursledarna?

Efter kursen

Kursen är över, deltagarna återvänder hem och filar på eventuella certifieringsuppgifter.

SA skickar ut en kursutvärdering till deltagarna. Vill UG ha någon särskild fråga med går det bra. Utvärderingen täcker annars in tankar på vad som fungerat bra och mindre bra, vad de tycker om kursledarna och om kursinnehåll. Efter ett par veckor sammanställer SA resultaten och UG får ta del av rapporten.

Har kursen en andra del, till exempel ett certifieringswebbinarium har SA fortsatt kontakt med kursdeltagarna, tillhandahåller information och support fram till webbinariet.

Checklista, avslut:

 • Vill UG ha någon särskild fråga med i utvärderingen?

Kostnad

En offert upprättas till varje kurs, vissa kurser kräver speciallösningar men generellt kan man räkna såhär:

Medlemspris x antal deltagare = pris, exklusive moms

Minidebitering är så många deltagare som är minimiantal på respektive kurs, denna information finns i vår kurskatalog. Är minimiantal deltagare på en kurs exempelvis 16 personer debiteras UG medlemspris x 16, oavsett om det blir färre deltagare än så. I de fall UG har för få arbetsterapeuter i sin egen verksamhet kan man sälja platser till närliggande arbetsplatser.
Varje kurs har ett max antal deltagare, även denna information finns i kurskatalogen och skiljer sig från kurs till kurs.

Det UG sparar på att köpa en uppdragsutbildning är resa och logi för sina deltagare samt att vi debiterar medlemspris, oavsett om deltagarna är medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter eller ej.
Det UG tjänar på en uppdragsutbildning är möjligheten att själv välja vilka som ska gå och att hela organisationen har likvärdig, uppdaterad kunskap inom en viss metod eller instrument.

Arbetsfördelning

Kort kan man sammanfatta arbetsfördelningen vid en uppdragsutbildning såhär:

Sveriges Arbetsterapeuter ansvarar för:

 • Kursupplägg
 • Kursmaterial
 • Kursledares resa och logi
 • Information och support till deltagare angående kursinnehåll, digitalt klassrum etc

Uppdragsgivaren ansvarar för:

 • Annonsering
 • Antagningsprocess
 • Lokalbokning samt eventuell bokning av lunch och fika
 • Support till deltagare gällande praktiska detaljer

Har du några frågor gällande uppdragsutbildning som inte tas upp här, kontakta oss på kurser@arbetsterapeuterna.se så svarar vi.