Packer Managing Fatigue

Packer Managing Fatigue: En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag.

Packer Managing Fatigue är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd. Målet med interventionen är att ge färdigheter och strategier för att minska trötthetens påverkan på vardagen.

Programmet är en arbetsterapeutisk intervention som utvecklats i Kanada av Tanya Packer. Läs mer om Think Self-Management som är ansvarig utgivare av metoden.

Packer Managing Fatigue är en manualbaserad metod som innebär att deltagare i grupper om 5–10 deltar i sex grupptillfällen på cirka 2 timmar under sex veckor. Manualen innehåller all information som behövs för att starta och genomföra sexveckorskursen. I manualen finns steg för steg hur en kan planera kursen, rekrytera deltagare genom att göra förintervjuer samt allt material som behövs för att genomföra kursen så som handouts, arbetsblad, bildspel och korta videor som kan användas för att introducera eller sammanfatta ämnen eller väcka diskussion.

Följande ämnen tas upp i sexveckorskursen:

  • Tillfälle 1: Vikten av vila och sömn
  • Tillfälle 2: Kommunikation och kroppens mekanik
  • Tillfälle 3: Redskap, teknik och ergonomi
  • Tillfälle 4: Prioriteringar och normer
  • Tillfälle 5: Få allt på plats
  • Tillfälle 6: Avslutande tankar

Teoretisk grund

Grundläggande för hela programmet är konceptet självhantering (self-management), som handlar om att människor måste lära sig att hantera kroniska tillstånd för att leva ett bra liv. Andra teorier som är viktiga för programmet är social kognitiv teori, motiverande samtal och kognitiv beteendeförändring eftersom deltagare arbetar med sin förmåga att hantera sin fatigue under hela kursen.

Målgrupp och områden

Packer Managing Fatigue passar alla som upplever betydande trötthet till följd av kroniska tillstånd. Exempel på diagnoser är Post-polio syndrom, Multipel skleros (MS), kroniskt trötthetssyndrom, Parkinsons sjukdom, Mitokondriella och neuromuskulära sjukdomar.

Unikt tillfälle att bli certifierad den 8 december

För att bli en certifierad i metoden erbjuder Akademin en kursdag den 8 december 2023 med Tanya Packer och Eva Månsson Lexell som kursledare. Kursen erbjuds i hybridformat vilket betyder att du kan välja att delta antingen på distans via Teams eller på plats i Nacka, Stockholm. Läs mer och anmäl dig i kurskatalogen senast sen 17 november.  

Vanliga frågor och svar