CO-OP – The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) Approach är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att klara att processa en aktivitet från start till mål. Strategier för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen genom att behandlaren guidar personen med frågor.

Personen tränas i att använda en metakognitiv strategi (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Denna strategi ska personen kunna använda för att generalisera aktivitetsutförandet till andra miljöer, men även för att metakognitivt kunna transferera sin kunskap från en aktivitet till nya aktiviteter och miljöer.

Läs mer på ICAN:s webbplats. ICAN står för Cognitive orientation to daily occupational performance approach.

Teoretisk grund

Metoden är utvecklad av Dr. Polatajko och bygger på The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E).

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter som arbetatar med personer med neurologisk/neuropsykologisk problematik både barn och vuxna, exempelvis cerebral pares, ryggmärgsbråck, stroke och förvärvade hjärnskador eller neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, DCD och autism.

Målgrupper och områden

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador och cerebral pares och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Akademins kurs

För att få utöva metoden krävs att du går Akademins kurs som består av egenstudier, tre kursdagar och en inlämningsuppgift som innebär att du ska genomförande av CO-OP-träning med klient (6–8 tillfällen) samt redovisning av detta.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta implementeringen av CO-OP i klinisk verksamhet.

Läs mer och anmäl dig i kurskatalogen.

Här kan du ta del av en gratis introduktionskurs i CO-OP som arrangeras av University of Toronto, Canada.

”CO-OP är verkligen ren arbetsterapi”

Läs om vad arbetsterapeut Elin Widmark tycker om kursen. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!