Föräldraledighet

Enligt lag har du rätt att vara ledig när barnet föds och för vård av ditt barn. Senast två månader (tre månader enligt vissa kollektivavtal) i förväg ska du anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig.

Kollektivavtalet ger dig mer ersättning

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du ofta rätt till ett föräldrapenningstillägg. Det är en förmån som är framförhandlad mellan facket och arbetsgivaren. Föräldrapenningstillägget är en extra ersättning från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Dina möjligheter till ersättning och ersättningens storlek beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Om du exempelvis är anställd inom kommun eller landsting/region motsvarar föräldrapenningstillägget 10 procent av lönebortfallet i sammanlagt 180 dagar.

Kontakta i första hand arbetsgivaren om du har frågor om utbetalningen av tillägget.

Behöver jag Sveriges Arbetsterapeuter under min föräldraledighet?

Även om du är föräldraledig under den årliga lönerevisionen ska din lön revideras. Föräldralediga ska behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare vad gäller lönerevisioner, lönekartläggningar och rätten till lönesamtal. Detta är intressen som Sveriges Arbetsterapeuter bevakar. Om du inte blir kallad till utvecklingssamtal och lönesamtal, ska du kontakta dina lokala fackliga företrädare eller medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Kontakta förbundet om det skulle ske omorganisation eller neddragningar på din arbetsplats under föräldraledigheten. Efter din föräldraledighet har du i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare, men med de många snabba förändringar som idag sker i arbetslivet och på arbetsplatserna är det ingen garanti.

Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet kräver ett oavbrutet medlemskap om minst ett år för att ersättning ska utgå.

Gå med du också!

Bli medlem