Stipendiefonden

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier delas ut till utvecklings-, forsknings- och utbildningsprojekt som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi.

Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond


Stipendierna kan sökas av alla arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Utlysning av 2020-års stipendier sker i början på sommaren. 

Stipendiefondens styrelse

är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsen består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Margret Buchholz
  • Ann-Helen Patomella
  • Marianne Sirkka

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2019

Vid stipendiefondens styrelsesammanträde den 5 december 2019 delades det ut sammanlagt 170 000 kronor till följande projekt:

• 60 000 kr till Lisette Farias Vera och medsökande Eric Asaba för projektet: Återgång till arbete efter ryggmärgsskada: En analys av individuella-strukturella faktorer på samverkan.

• 40 000 kr till Elisabeth Argentzell för projektet:
Sensorisk modulering som en copingstrategi för personer med psykisk sjukdom - ett pilotprojekt.

• 30 000 kr till Emelie Mälstam för projektet:
Aktivare vardag - Ett personcentrerat och digitalt preventionsprogram för att främja hälsosamma aktivitetsmönster hos personer med ökad risk för stroke.

• 25 000 kr till Sofia Biderholt för projektet:
Stepping On-Fallpreventionsprogram för seniorer.

• 15 000 kr till Martin Thorsson för projektet:
Test-retest reliability of the Swedish version of the Assessment of Time Management Skills (ATMS-S) - a self-report of time management skills in daily activities.