Stipendiefonden

Sista dag för att söka 2020-års stipendier var den 31 oktober 2020.

Prioritering av ansökningar

År 2020 kommer stipendiefonden att prioritera ansökningar gällande kliniska utvecklingsprojekt samt utvecklingsprojekt på magister/master nivå. Detta utgör dock inget hinder för andra att söka stipendium.

Maximalt belopp att söka var 60 000 kronor. Pengarna fördelas företrädesvis till mindre projekt, initierande av projekt eller till avgränsad del av projekt.   

Ansökan

2021 års stipendier utlyses under våren/sommaren 2021.

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka stipendier.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsen består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Margret Buchholz
  • Ann-Helen Patomella
  • Marianne Sirkka

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2019

Vid stipendiefondens styrelsesammanträde den 5 december 2019 delades det ut sammanlagt 170 000 kronor till följande projekt:

  • 60 000 kr till Lisette Farias Vera och medsökande Eric Asaba för projektet Återgång till arbete efter ryggmärgsskada: En analys av individuella-strukturella faktorer på samverkan
  • 40 000 kr till Elisabeth Argentzell för projektet Sensorisk modulering som en copingstrategi för personer med psykisk sjukdom - ett pilotprojekt
  • 30 000 kr till Emelie Mälstam för projektet Aktivare vardag – Ett personcentrerat och digitalt preventionsprogram för att främja hälsosamma aktivitetsmönster hos personer med ökad risk för stroke
  • 25 000 kr till Sofia Biderholt för projektet Stepping On-Fallpreventionsprogram för seniorer
  • 15 000 kr till Martin Thorsson för projektet Test-retest reliability of the Swedish version of the Assessment of Time Management Skills (ATMS-S) - a self-report of time management skills in daily activities