Stipendiefonden

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier delas ut till utvecklings-, forsknings- och utbildningsprojekt som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi.

Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond


Stipendierna kan sökas av alla arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, sista ansökningsdag var 31 oktober 2019.

Det totala beloppet som kommer att delas ut är 160 000 kr. Maximalt belopp att söka är 60 000 kronor. Pengarna fördelas företrädesvis till mindre projekt, initierande av projekt eller till avgränsad del av projekt.   

Ansökningsblankett och Råd och Anvisningar till ansökan finns under relaterade dokument till höger på denna sida. 

Sänd dina ansökningshandlingar till stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se (inskannad, signerad ansökan) eller med vanlig post till: Stipendiefonden, Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka.

Fullständiga, signerade handlingar skulle ha varit Sveriges Arbetsterapeuter tillhanda senast den 31 oktober 2019, klockan 24.00.

Du som ansöker om medel kommer att få besked om beslut före årets slut.

Stipendiefondens styrelse

är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsen består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Margret Buchholz
  • Ann-Helen Patomella
  • Marianne Sirkka

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2018

Sveriges Arbetsterapeuters stipendier har sökts för 12 projekt. Den sammanlagda summan som sökts var 607 014 kronor. Stipendiefondens styrelse sammanträdde den 12 december 2018 och delade då ut 160 000 kronor till följande projekt:

  • 60 000 kr till Marianne Granbom för projektet: Att leva och åldras i socialt utsatta områden - en pilotstudie.
  • 40 000 kr till Martha Gustavsson för projektet: Erfarenheter av en personcentrerad, aktivitetsbaserad intervention som understödjs med en mobiltelefon eller surfplatta för personer med stroke.
  • 33 000 kr till Maria Bergström för projektet: Delaktighet i vardagen och närståendes betydelse - erfarenheter från personer med reumatoid artrit och deras närstående 10 år efter sjukdomsdebut.
  • 27 000 kr till Anna-Lena Sturesson Marklund för projektet: Upplevelsen av vardagsaktiviteter hos personer med Systemisk Lupus Erythematosus med neuropsykiatriska symtom.