Stipendiefonden

Nu utlyser vi 2021 års stipendier. Stipendiefonden delar ut stipendier till utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi. Vem eller vilka blir det i år som utses?

Prioritering av ansökningar

I år prioriterar stipendiefonden ansökningar för kliniska utvecklingsprojekt samt utvecklingsprojekt på magister- och masternivå. Detta utgör dock inget hinder för andra att söka.

Maximalt belopp att söka är 60 000 kronor.

Ansökan

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka stipendier. Stipendierna ska användas för utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi.

För att söka medel fyller du i Ansökningsblanketten med hjälp av tillhörande information i Råd och Anvisningar, båda blanketter hittar du till höger på denna sida. 

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2021 kl. 24.00.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. Styrelsen ansvarar för årlig utlysning av stipendier, granskning av ansökningar, beslut om utdelning av stipendier och granskning och godkännande av återrapportering av stipendier.

Styrelsen består av:

 • Anders Kottorp (ordförande)
 • Mathilda Björk
 • Margret Buchholz
 • Ann-Helen Patomella
 • Marianne Sirkka

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2020

Vid stipendiefondens styrelsesammanträde den 8 december 2020 delades det ut sammanlagt 82 000 kronor till följande projekt:

 • 59 800 kr till Helena Millkvist för projektet;
  Upplever patienter med obstetrisk plexusskada förändrad förmåga att utöka aktiviteter efter operation och rehabilitering och kan ett förändrat rörelsemönster ses?
 • 22 200 kr till Hilda Öhlén för projektet;

  Arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans för patienter med aktivitetsnedsättning - en systematisk litteraturstudie.