Stipendiefonden

Sista dag för att söka 2020-års stipendier var den 31 oktober 2020. Nya stipendier utlyses under våren/sommaren 2021.

Prioritering av ansökningar

År 2020 prioriterade stipendiefonden ansökningar gällande kliniska utvecklingsprojekt samt utvecklingsprojekt på magister/master nivå. Detta utgjorde dock inget hinder för andra att söka stipendium.

Maximalt belopp att söka var 60 000 kronor. Pengarna fördelas företrädesvis till mindre projekt, initierande av projekt eller till avgränsad del av projekt.   

Ansökan

2021 års stipendier utlyses under våren/sommaren 2021.

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka stipendier.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsen består av:

 • Anders Kottorp (ordförande)
 • Mathilda Björk
 • Margret Buchholz
 • Ann-Helen Patomella
 • Marianne Sirkka

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2020

Vid stipendiefondens styrelsesammanträde den 8 december 2020 delades det ut sammanlagt 82 000 kronor till följande projekt:

 • 59 800 kr till Helena Millkvist för projektet;
  Upplever patienter med obstetrisk plexusskada förändrad förmåga att utöka aktiviteter efter operation och rehabilitering och kan ett förändrat rörelsemönster ses?
 • 22 200 kr till Hilda Öhlén för projektet;

  Arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans för patienter med aktivitetsnedsättning - en systematisk litteraturstudie.