Stipendiefonden

Sista dag för ansökan av årets stipendium var den 30 november 2022.

Utlysning

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond delar ut stipendier till utvecklingsarbeten eller forskning som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi!

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter är välkomna att söka medel ur fonden under ansökningsperioden.

Ansökan

Ansökningsblankett publiceras i samband med den årliga utlysningen av stipendium och finns nu ej att tillgå. Till ansökningsblanketten finns det kompletterande dokumentet Råd och Anvisningar. 
Ta gärna del av Stipendiefondens stadga 

Sista ansökningsdag var den 30 november 2022, kl. 24.00.

Felaktigt ifyllda, ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas ej. 

Återrapportering av stipendium

Du som tidigare har fått stipendium återrapporterar detta till stipendiefonden senast 2 år efter utdelning. Använd denna blankett för återrapportering.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.
Styrelsen ansvarar för årlig utlysning av stipendier, granskning av ansökningar, beslut om utdelning av stipendier och granskning och godkännande av återrapportering av stipendier.

Styrelsen består av:
  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2021

Vid stipendiefondens styrelses sammanträde den 9 december 2021 delades det ut 100 000 kronor till följande projekt:

Maria Haage, För projektet: Arbetsterapins betydelse i ett ACT-baserat interdisciplinärt smärtbehandlingsprogram. Tilldelas 45 000 kr.

Maria Stenvall, För projektet: Personers upplevelse av sin aktivitetsförmåga efter en temporärt stelopererad handled. Tilldelas 40 000 kr.

Elsa Hinnersjö, För projektet: Förändrade förutsättningar i äldreomsorg - ett arbetsterapeutiskt perspektiv under covid-19 pandemin. Tilldelas 15 000 kr.