Stipendiefonden

Stipendiefonden delar ut stipendier till utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi. Utlysning av nya stipendier att söka blir till sommaren!

Prioritering av ansökningar

2021 prioriterade stipendiefonden ansökningar för kliniska utvecklingsprojekt samt utvecklingsprojekt på magister- och masternivå. Detta utgjorde dock inget hinder för andra att söka.
Maximalt belopp att söka var 60 000 kronor.

Ansökan

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka stipendier. Stipendierna ska användas för utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi.

För att söka medel fyller du i Ansökningsblanketten med hjälp av tillhörande information i Råd och Anvisningar, båda blanketter hittar du till höger på denna sida i samband med utlysningen av 2022 års stipendier.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. Styrelsen ansvarar för årlig utlysning av stipendier, granskning av ansökningar, beslut om utdelning av stipendier och granskning och godkännande av återrapportering av stipendier.

Styrelsen består av:
  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2021

Vid stipendiefondens styrelses sammanträde den 9 december 2021 delades det ut 100 000 kronor till följande projekt:

Maria Haage, För projektet: Arbetsterapins betydelse i ett ACT-baserat interdisciplinärt smärtbehandlingsprogram. Tilldelas 45 000 kr.

Maria Stenvall, För projektet: Personers upplevelse av sin aktivitetsförmåga efter en temporärt stelopererad handled. Tilldelas 40 000 kr.

Elsa Hinnersjö, För projektet: Förändrade förutsättningar i äldreomsorg - ett arbetsterapeutiskt perspektiv under covid-19 pandemin. Tilldelas 15 000 kr.