Arbetsterapiforum

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Förra Arbetsterapiforum ägde rum den 16–17 mars 2021 digitalt och 2023 planerar vi att vara i Folkets Hus, Stockholm. 

Program och abstrakts

Ta del av samtliga abstrakts från Arbetsterapiforum 2021 på arbetsterapiforum.se.

Gå med du också!

Bli medlem