Arbetsterapiforum – Nordens största konferens för arbetsterapeuter

Arbetsterapiforum anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. Arbetsterapiforum 2021 äger rum den 16-17 mars i Stockholm, Folkets hus.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap och nya bekantskaper från hela Sverige! Oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Gå med du också!

Bli medlem