Arbetsterapiforum 2021

På grund av pandemin gör vi nu allt för att hitta en ny och annorlunda form för ett lättillgängligt, helt digitalt Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021. Anmälan öppnar när det finns ett preliminärt program. Vi ställer om, inte in!

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap från forskning och utvecklingsarbeten från hela Sverige!

Gå med du också!

Bli medlem