Arbetsterapiforum 2021 – här tar du del av allt material

Här hittar du som deltog på Arbetsterapiforum allt material: hela livesändningen, inspelade muntliga presentationer och specialistföreläsningar samt posters. Materialet är tillgängligt i två månader, fram till den 17 maj.

Lås upp materialsidorna med det lösenord (utan mellanslag innan och efter ordet) som du har fått skickat till dig.

Gå till materialet


På materialsidorna hittar du:

  • Hela livesändningen från den 16–17 mars
  • 17 inspelade muntliga presentationer
  • 11 inspelade specialistföreläsningar
  • 12 posters
  • Länk till utvärdering (fyll i och få tillgång till deltagarintyg)

Allt material från Arbetsterapiforum kommer att ligga tillgängligt två månader efter konferensen, fram till den 17 maj. 

Om Arbetsterapiforum

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Program och abstrakts

Gå med du också!

Bli medlem