Studieledighet

Enligt lag har du rätt att under vissa villkor vara ledig för studier. Arbetsgivaren kan inte vägra dig ledigt om du uppfyller vad som står i lagen.

Arbetsgivaren kan dock skjuta på ledigheten men måste då genast meddela uppskovet och skälet till detta, både till dig och till den lokala fackliga organisationen. Sveriges Arbetsterapeuter har rätt till överläggning om uppskovet, men det måste begäras inom en vecka.

Sveriges Arbetsterapeuters godkännande krävs om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än två veckor vid fackliga studier och utbildning som motsvarar högst en arbetsvecka eller sex månader för annan utbildning. Tiderna gäller från det att ansökan lämnas in och inte från den tidpunkt då ledigheten är tänkt att börja.

När studierna är avslutade, eller om du avbryter dina studier i förtid, har du rätt att gå tillbaka till ditt arbete. När du återgår i arbete har du rätt till samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter som om du inte hade varit ledig. Om ledigheten varat i minst ett år har arbetsgivaren rätt att skjuta på din återgång i en månad, om ledigheten varat längre än en arbetsvecka har arbetsgivaren rätt att skjuta på din återgång två veckor, om högst en arbetsveckas ledighet har du rätt att återgå omedelbart. Din arbetsgivare ska meddela dig genast om denne vill skjuta på din återgång.

Om du vill arbeta under loven, tänk på att du endast tar ledigt under terminerna.

Gå med du också!

Bli medlem