Semester

Semesterlagen ger dig rätt till minst 25 dagars semester per år. Kollektivavtalet på din arbetsplats kan ge dig fler semesterdagar. I de flesta av Sveriges Arbetsterapeuters avtal tjänar du in semester samma år som du tar ut den, du får alltså förskottssemester. Oavsett om du arbetar heltid eller deltid har du rätt till det antal semesterdagar du får enligt lag och kollektivavtal.

Vem bestämmer när jag ska ha semester?

Du och arbetsgivaren ska gemensamt komma överens om förläggningen av semestern. Kan ni inte komma överens avgör arbetsgivaren när du får din semester. Men arbetsgivaren är skyldig att i god tid ge dig möjlighet att tala om när du vill ha semester, och måste ta hänsyn till att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren.

Sjukskrivning och föräldraledighet

När du är sjukskriven tjänar du in semester under 180 dagar. När du är föräldraledig tjänar du in semester under 120 dagar, 180 dagar om du är ensamstående förälder.

Semester under uppsägningstid

När du är uppsagd eller har sagt upp dig själv får arbetsgivaren inte lägga ut semester under uppsägningstiden. Undantaget är om uppsägningstiden är längre än sex månader. Då har arbetsgivaren rätt att lägga ut semester under uppsägningstiden.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och semestern var bestämd redan innan du fick besked om uppsägning, har du möjlighet att upphäva semestern.

Förskottssemester

Om du jobbar i kommun, landsting, statlig myndighet eller något annan arbetsplats som Sveriges Arbetsterapeuter har kollektivavtal med kan du ha förskottssemester. Då räknas hela kalenderåret som semestergrundande i förväg. Om du till exempel börjar jobba den 1 januari och tar semester i juli får du semesterlön under hela din semester, fastän du bara hunnit jobba ett halvår. Börjar du senare under våren får du semesterlön beräknat på hur många dagar du beräknas jobba under resten av kalenderåret.

Förskottssemestern innebär att du har en skuld till arbetsgivaren om du har fått ersättning i förskott och sedan slutar jobba före årets slut. Har du varit anställd i mindre än fem år behöver du betala tillbaka skulden, men om du jobbat hos arbetsgivaren i fem år eller mer behöver du inte betala tillbaka när du slutar.

Gå med du också!

Bli medlem