Pension

Din pension kommer från flera olika håll. Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Du kan påverka pensionens storlek bland annat genom hur länge du jobbar och genom att se över ditt sparande.

För en helhetsbild över hela din pension rekommenderar vi minpension.se. Denna tjänst kan användas av alla oavsett var man arbetat under yrkeslivet. Sidan ger också en bra överblick över pensionssystemets olika delar.

Sveriges Arbetsterapeuter har tillsammans med PTK tagit fram en digital rådgivningstjänst för dig som är privatanställd, där du kan få en överblick över just din pension.

Är du statligt anställd kan du läsa om pensioner hos Statens Pensionsverk.

Är du kommunalt eller regionalt anställd är det KPA som kan informera dig om pensionsfrågor.

Gå med du också!

Bli medlem