Avslut av anställning

Håller du på att söka eller har du blivit erbjuden ett nytt jobb? Om du söker eller blivit erbjuden ett nytt jobb är det viktigt att veta vad som gäller kring att avsluta din anställning och börja en ny.

Uppsägningstid

Det mest grundläggande att ta reda på är hur lång uppsägningstid du har – innan du kommer överens med din nya arbetsgivare när ska du börja! Uppsägningstiden beror på hur länge du arbetat och vilken anställningsform du har, men den kan också skilja sig mellan olika branscher, kollektivavtal och bero på vad som står i ditt anställningsavtal.

Semester

Om du haft så kallad förskottsemester, och tagit mer betald semester än du hunnit tjäna in kan du bli återbetalningsskyldig. I motsatt fall, om du tjänat in mer semester än du tagit ut under anställningstiden ska du i stället kompenseras med semesterersättning. När du väl har sagt upp dig har arbetsgivaren ingen rätt – eller skyldighet – att lägga ut semester under uppsägningstiden.

Övertid

Om du arbetat övertid hos din nuvarande arbetsgivare och inte fått ersättning för det i ledighet eller pengar är det viktigt att du kontrollerar att du får ut din övertidsersättning på din slutlön.

Skillnader mellan branscher

Du som arbetsterapeut kan arbeta i både kommun, landsting och den privata vården. Olika branscher har i viss utsträckning olika villkor – inte bara vad gäller lönenivåer. Saker som framför allt skiljer sig är hur mycket semester du har rätt till, hur mycket ersättning du får vid obekvämt arbete eller övertidsarbete och hur mycket tjänstepension du har rätt till. Även hur mycket pengar du kan få från arbetsgivaren vid sjukdom och föräldraledighet kan skilja sig åt. Är du osäker på något kring detta – kontakta din blivande arbetsgivares lokala förtroendevalda eller vår rådgivning!

Gå med du också!

Bli medlem