Ingångslön

Efter examen ska du inte bara hitta ett bra jobb. Du ska också få en bra lön. En låg ingångslön kan påverka löneutvecklingen över hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid senare löneöversyner och är dålig marknadsföring för hela yrkeskåren.

Vilken din första lön blir beror på flera faktorer, och det är viktigt att du är väl förberedd och kan argumentera för din sak. Med foldern Din första lön får du hjälp på vägen.

Rekommenderad ingångslön

Under 2020 rekommenderar Sveriges Arbetsterapeuter en ingångslön på 31 500 kr/månad för examinerade och legitimerade arbetsterapeuter.

Förbundet arbetar för höjda löner, differentierade löner och lönespridning för arbetsterapeuter. Ingångslönerekommendationen är ett led i den lönepolitik som förbundet bedriver. Syftet är att driva upp ingångslönerna och även förbättra löneutvecklingen för hela yrkeskåren. Vi vet att många arbetsgivare erbjuder lägre lön, men vissa betalar också mer. Därför är det viktigt att inte förväxla den generella lönerekommendationen med den kontinuerliga lönerådgivningen från förbundets lokala ombudsmän. I vissa fall kan 31 500 kr till och med vara en för låg rekommendation.

Kontakta alltid Sveriges Arbetsterapeuter

När du blivit kallad till anställningsintervju ska du alltid kontakta oss. Kontakta i första hand den lokala ombudsmannen i den krets där du söker jobb eller kansliets centrala ombudsmän. De kan ge dig individuell lönerådgivning utifrån aktuell lönestatistik, din utbildning och lokala förutsättningar. Lönerna skiljer mellan olika delar av landet och även mellan olika arbetsmarknadssektorer. I storstäderna och inom den privata sektorn är lönerna i regel högre.   

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem