Kollektivavtal

Många tar förmåner och goda villkor på arbetet för givet. Men faktum är att många av de förmåner och villkor som du har, beror på att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Det allra flesta arbetsterapeuter arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal.

Därför kollektivavtal

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal så har du och dina arbetskamrater en bra grund att stå på som ger fördelaktiga villkor, ersättningar och trygghet. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas frivilligt mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation.

Kollektivavtalet ger rätt till många bra förmåner och ersättningar som till exempel tjänstepension, försäkringar, extra ersättning när du arbetar övertid, extra sjuklön vid sjukdom och extra föräldralön när du blir föräldraledig. Kollektivavtalet reglerar även många viktiga anställningsvillkor, lön och hur den årliga löneprocessen är tänkt att fungera.

I Sacos skrift Dina pengar – med och utan kollektivavtal  kan du läsa mer om vad ett kollektivavtal har för betydelse för din ekonomi vid pension, eller om du exempelvis blir sjuk eller skadar dig på jobbet.

Exempel på frågor som kan regleras i kollektivavtal:

  • Pension
  • Ersättning vid föräldraledighet och sjukdom
  • Semester – fler semesterdagar än semesterlagen
  • Stöd vid omorganisation och nedskärningar
  • Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  • Regler kring medbestämmande för medarbetarna
  • Kompetensutveckling
  • Bestämmelser om lön, till exempel minimilöner, hur lönesättningen ska gå till
  • Arbetstid

Om kollektivavtal saknas

Om kollektivavtal saknas är det viktigt att ditt anställningsavtal reglerar allt som annars regleras av kollektivavtal. Detta kan göras genom en hänvisning i anställningsavtalet till vid varje tidpunkt gällande tjänstemannaavtal för branschen. Hänvisningen innebär att det nämnda kollektivavtalets innehåll gäller mellan dig och arbetsgivaren.

Gå med du också!

Bli medlem