Försäkringar

Som företagare behöver du själv stå för dina försäkringar. Det handlar exempelvis om personförsäkring, pensionsförsäkring och rena företagsförsäkringar.

Genom förbundets försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring kan du lätt teckna en företagsförsäkring i Svedea. Har du ett organisationsnummer fyller du i det och får snabbt se en prisbild. Har du ännu inte ett organisationsnummer, ring kundtjänst 020-51 10 20 och ställ dina frågor!

Den företagare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare) ska enligt Patientskadelagen inneha en patientförsäkring. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som ska ha försäkringen. Genom företagarförsäkringen i Akademikerförsäkring/Svedea kan du teckna din patientförsäkring.

En arbetsskadeförsäkring kan du teckna via Fora.

Gruppliv- och olycksfallsförsäkring kan du teckna via förbundets försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring. De kan också förmedla andra personförsäkringar.

Gå med du också!

Bli medlem