Coronavirus, covid-19

Information till dig som är studentmedlem eller yrkesverksam medlem. Vi uppdaterar sidan löpande i takt med händelsernas utveckling gällande Coronavirus, covid-19.

Vad gäller för kansliets verksamhet?

Kansliet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens och andra centrala myndigheters riktlinjer och rekommendationer och vidtar löpande lämpliga åtgärder.

Läs information gällande Akademins kurser. På Min sida finns information rörande kanslipersonalens och förbundsstyrelsens möten med medlemmar och kretsar.