Lönestatistik och Saco lönesök

På "Min sida" hittar du som medlem lönestatistik och Saco lönesök, två verktyg som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuternas löneutveckling, och en unik överblick över löneläget på olika delar av akademikernas arbetsmarknad.

Min sida hittar du som medlem lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling. Det är ett ovärderligt underlag för våra analyser. Lönestatistiken möjliggörs av att våra medlemmar svarar på Sveriges Arbetsterapeuters årliga löneenkät. På Min sida hittar du även förbundets gemensamma yrkanden som riktar in sig på av förbundet prioriterade områden vad gäller arbetsterapeuters löner.

Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco lönesök (kräver inloggning), en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över 370 000 akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma lönestatistiken som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare. Med tillgång till Saco lönesök kan du som akademiker orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt eget yrke och/eller för andra yrkesgrupper.

I Saco lönesök kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, yrken och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras sedan i form av tabeller och olika typer av diagram.

Saco lönesök är också ett karriärstöd, för dig som vill pröva nya områden. Tack vare samarbetet mellan de olika Saco-förbunden kan var och en få en unik överblick över löneläget på olika delar av akademikernas arbetsmarknad.

Vad kan du göra i Saco lönesök?

  • Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer, och regioner
  • Studera ingångslöner för olika yrken
  • Jämföra din lön med andra kollegor och andra akademiker, du kan till exempel skriva in din egen lön och se den i ett diagram
  • Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov
  • Spara eller skriva ut tabeller och diagram

När har du nytta av Saco lönesök?

  • När du söker nytt jobb
  • När du ska ha lönesamtal
  • När du får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter
Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem