Coronapandemin, covid-19

Här samlar vi fackliga frågor och svar samt länkar för vidare läsning för dig som är studentmedlem eller yrkesverksam medlem med anledning av coronapandemin.

Vad gäller för kansliets verksamhet?

Kansliet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens och andra centrala myndigheters riktlinjer och rekommendationer och vidtar löpande lämpliga åtgärder.

Läs information gällande Akademins kurser. På Min sida finns information rörande kanslipersonalens och förbundsstyrelsens möten med medlemmar och kretsar.