Med sikte mot aktivitet. Arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
150 kr
Studentmedlem:
120 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
300 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
52
Fler publikationer inom
Omslag

Att som arbetsterapeut arbeta med personer med synnedsättning har förekommit under lång tid. Arbetsterapeuter verksamma inom synområdet har under en längre tid framfört synpunkter på hur rehabilitering av äldre personer med synnedsättning skulle kunna förbättras.

SLUT I FÖRLAGET. 
Ny upplaga kommer våren 2021, samtidigt som ny version av Finna nya vägar.

Den största delen av rehabiliteringen sker i dag vid syncentraler vilket medför både långa väntetider och långa reseavstånd för den äldre. I stället skulle på ett mer naturligt sätt arbetsterapeuter verksamma inom primärvård inom kommuner och landsting, kunna svara för att personer med synnedsättning även erhåller insatser för att utveckla eller uppehålla vardagliga aktiviteter trots sin synnedsättning. I arbetsterapeutens åtgärder ingår att ta hänsyn till personens totala situation vilket naturligt innefattar alla sinnesorgan, även synen. En synnedsättning påverkar generellt alla aktiviteter därför är det även viktigt att utreda hur aktivitetsförmågan hos äldre påverkas.

Förhoppningen är att skriften ”Med sikte mot aktivitet - arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning” ska bidra till att arbetsterapeuter erhåller ökad kunskap för att möta dessa personers behov av arbetsterapeutiska åtgärder.

Omslag

Författare

L. Axelsson-Lindh & H. Bernardsson