Finna nya vägar (inkl. informationsguide och bedömningsinstrument)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
275 kr
Studentmedlem:
220 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
550 kr
Fler publikationer inom

Ett hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med syncentral/synenhet.

Slut i förlaget.

Ny version av Finna nya vägar-paketet lanseras i början av maj 2021.

Till programmet finns Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet som syftar till att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken. Instrumentet bygger på patientens självskattning av säkerhet/osäkerhet i vardagliga aktiviteter. Instrumentet används för vägledning i och utvärdering av interventionen.

En första version av programmet och instrumentet gavs ut av Sveriges Arbetsterapeuter år 2006. I denna version (2.0/2014) har referenserna i programmet uppdaterats. I instrumentet har en ny fråga lagts till och några frågor har uppdaterats utifrån modern teknik. Instrumentet har genomgått en mappning till ICF. Denna version har även en mer användarvänlig och ny layout.

 

Författare

Synneve Dahlin Ivanoff

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
36 (programmet) och 90 (informationsguiden) 
Utgivningsår:
 2021
Version: 3.0
ISBN: 978-91-87837-45-6 (programmet) och 978-91-87837-47-0 (informationsguiden)