Webbutik

Här kan du köpa instrument och böcker och beställa och ladda ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (24)

Månadens bok

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris:
235 kr (student: 188 kr, ej medlem: 470 kr)

En viktig bok riktad främst till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Centrala frågeställningarna i arbetsterapeutens professionsutövning presenteras översiktligt och tydligt. Teori varvas med flera exempel och tips. Boken är "Månadens bok" i oktober 2019 med 20% rabatt på ordinarie medlemspris, det vill säga 188 kr inkl. moms och porto (gäller enbart medlemmar och kan inte kombineras med andra rabatter).

Läs mer

ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
455 kr (student: 364 kr, ej medlem: 910 kr)

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter. Instrumentets användare är arbetsterapeuter och målgruppen är vuxna med problem med tidshantering och organisationsförmåga.

Läs mer

Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris:
275 kr (student: 220 kr, ej medlem: 550 kr)

"Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet - hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet. Andra professioner som arbetar med patientgruppen kan även använda programmet.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

AusTOMs för arbetsterapi, svensk version 1.0

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

AusTOMs är ett instrument för utvärdering av arbetsterapi. AusTOMs utgår ifrån WHO’s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstuktur, aktivitet och delaktighet.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter (COSA-S)

Pris:
795 kr (student: 636 kr, ej medlem: 1590 kr)

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) är ett självskattningsinstrument som ger barn möjlighet att själva uttrycka sin uppfattning om sin delaktighet i dagliga aktiviteter.

Läs mer

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS)

Pris:
365 kr (student: 292 kr, ej medlem: 730 kr)

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
295 kr (student: 236 kr, ej medlem: 590 kr)

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) är ett instrument som ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
315 kr (student: 252 kr, ej medlem: 630 kr)

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrument som bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

Ett observationsinstrument som används för att på ett strukturerat sätt bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer