Webbutik

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (23)

Månadens bok

GAP i vardagens aktiviteter – självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör

Pris:
295 kr (student: 236 kr, ej medlem: 590 kr)

Detta självskattningsinstrument syftar till att undersöka om personer uppfattar sig vara delaktiga i de aktiviteter som de vill utföra i vardagslivet. Instrumentet är MÅNADENS BOK i maj 2020 och medlemmar har då 20 % rabatt på ordinarie medlemspris. Rabatten dras på fakturan.

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
455 kr (student: 364 kr, ej medlem: 910 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris:
275 kr (student: 220 kr, ej medlem: 550 kr)

Ett hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

AusTOMs för arbetsterapi, svensk version 1.0

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

Detta instrument för utvärdering av arbetsterapi utgår ifrån ICF och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris:
795 kr (student: 636 kr, ej medlem: 1590 kr)

Detta självskattningsinstrument ger barn möjlighet att uttrycka sin uppfattning om delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån barnets kompetens i utförandet och aktivitetens betydelse för hen.

Läs mer

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS)

Pris:
365 kr (student: 292 kr, ej medlem: 730 kr)

Detta är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
295 kr (student: 236 kr, ej medlem: 590 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
315 kr (student: 252 kr, ej medlem: 630 kr)

Detta instrument bedömer genom observation en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

Detta bedömningsinstrument används för att genom observation bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer