Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

I vår publikationslista (pdf) får du en snabb överblick över Akademins samtliga instrument och böcker, inklusive priser.

Alltid halva priset för medlemmar

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på alla publikationer.

Bli medlem nu!
Resultat (30)

Månadens bok

Värdeupplevelser i samband med aktivitet - OVal-pd och OVal-9

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

MÅNADENS BOK I MAJ 2024: Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie medlemspris den 1–31 maj med kampanjkoden MAJ24. Priset blir då 384 kronor istället för 480 kronor inklusive moms och porto. Rabatten dras på fakturan.

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
680 kr (student: 544 kr, ej medlem: 1360 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta frågeformulär om olika vardagstekniker tillämpas i en strukturerad intervju.

Läs mer

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska resultats åtgärder är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris:
900 kr (student: 720 kr, ej medlem: 1800 kr)

Detta personcentrerade och aktivitetsfokuserade självskattningsinstrument utgår från barnets uppfattning av sitt aktivitetsutförande och hur viktiga aktiviteter är.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta semistrukturerade intervjuinstrument kartlägger personens delaktighet i olika aktiviteter - som en grund till intervention och framtida förändringar.

Läs mer

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta bedömningsinstrument identifierar färdigheter (och brister) i teknikanvändning i hemmet och i samhället.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta observationsinstrument bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid (socialt) samspel med andra personer i någon form av aktivitet.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta observationsinstrument används för att på ett strukturerat sätt bedöma uttryck för vilja i aktivitet hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Pris:
650 kr (student: 520 kr, ej medlem: 1300 kr)

Detta bedömningsinstrument syftar till att upptäcka förändringar i en persons självrapporterade aktivitetsutförande över tid.

Läs mer