Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (25)

Månadens bok

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris:
255 kr (student: 204 kr, ej medlem: 510 kr)

Boken är "månadens bok" i januari 2021 med det rabatterade priset 204 kr inkl. moms och porto (ord. medlemspris 255 kr). Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter (ex. studentrabatt). Gäller enbart medlemmar och med kampanjkod "JAN21".

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris:
275 kr (student: 220 kr, ej medlem: 550 kr)

Ett hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

AusTOMs för arbetsterapi, svensk version 1.0

Pris:
330 kr (student: 264 kr, ej medlem: 660 kr)

Detta instrument för utvärdering av arbetsterapi utgår ifrån ICF och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris:
795 kr (student: 636 kr, ej medlem: 1590 kr)

Detta självskattningsinstrument ger barn möjlighet att uttrycka sin uppfattning om delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån barnets kompetens i utförandet och aktivitetens betydelse för hen.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
350 kr (student: 280 kr, ej medlem: 700 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Läs mer

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Pris:
770 kr (student: 616 kr, ej medlem: 1540 kr)

Detta bedömningsinstrument syftar till att identifiera färdigheter och brister i att använda vardagsteknik, såväl i hemmet som ute i samhället. Bedömningen sker genom observation och intervju.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
370 kr (student: 296 kr, ej medlem: 740 kr)

Detta instrument bedömer genom observation en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
370 kr (student: 296 kr, ej medlem: 740 kr)

Detta bedömningsinstrument används för att genom observation bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer