Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Halva priset för medlemmar
Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer.
Dags att bli medlem? 

Prishöjningar från januari 2023
På grund av ökade tryck-, porto- och därtill nya översättningskostnader från MOHO Clearinghouse så har vi dessvärre behövt höja priserna på våra publikationer från 1 januari 2023. För att främja en kunskapsbaserad arbetsterapi är det viktigt för förbundet att upprätthålla både utvecklingen och kvaliteten av våra publikationer. 

Resultat (31)

Månadens bok

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Under mars 2023 får du som medlem 20 procent rabatt på ordinarie medlemspris på AusTOMs-OT-S – 640 kronor istället för 800 kronor. Ange kampanjkod "MAR23" vid beställning för att få rabatten. Rabatten dras av på fakturan.

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
680 kr (student: 544 kr, ej medlem: 1360 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta frågeformulär om teknikanvändning i vardagen tillämpas i en strukturerad intervju.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris:
900 kr (student: 720 kr, ej medlem: 1800 kr)

Detta självskattningsinstrument ger barn möjlighet att uttrycka sin uppfattning om delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån barnets kompetens i utförandet och aktivitetens betydelse för hen.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Läs mer

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta bedömningsinstrument syftar till att identifiera färdigheter och brister i att använda vardagsteknik, såväl i hemmet som ute i samhället. Bedömningen sker genom observation och intervju.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta instrument bedömer genom observation en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

Detta bedömningsinstrument används för att genom observation bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Pris:
650 kr (student: 520 kr, ej medlem: 1300 kr)

Detta bedömningsinstrument syftar till att upptäcka förändringar i en persons självrapporterade aktivitetsutförande över tid.

Läs mer