Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial. Vi har för närvarande driftstörning i webbutiken. Vänligen kontakta oss om du inte får bekräftelse via mejl på din beställning.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (31)

Månadens bok

Mera koll på tid

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Månadens bok i december 2022 med 20% rabatt på ordinarie pris. Gäller enbart medlemmar och när du anger kampanjkod ”DEC22".

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
530 kr (student: 424 kr, ej medlem: 1060 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Pris:
800 kr (student: 640 kr, ej medlem: 1600 kr)

Detta frågeformulär om teknikanvändning i vardagen tillämpas i en strukturerad intervju.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Pris:
650 kr (student: 520 kr, ej medlem: 1300 kr)

AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska resultats åtgärder är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

Läs mer

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S)

Pris:
795 kr (student: 636 kr, ej medlem: 1590 kr)

Detta självskattningsinstrument ger barn möjlighet att uttrycka sin uppfattning om delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån barnets kompetens i utförandet och aktivitetens betydelse för hen.

Läs mer

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S)

Pris:
350 kr (student: 280 kr, ej medlem: 700 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet.

Läs mer

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Pris:
770 kr (student: 616 kr, ej medlem: 1540 kr)

Detta bedömningsinstrument syftar till att identifiera färdigheter och brister i att använda vardagsteknik, såväl i hemmet som ute i samhället. Bedömningen sker genom observation och intervju.

Läs mer

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris:
370 kr (student: 296 kr, ej medlem: 740 kr)

Detta instrument bedömer genom observation en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer.

Läs mer

Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Pris:
370 kr (student: 296 kr, ej medlem: 740 kr)

Detta bedömningsinstrument används för att genom observation bedöma uttryck för vilja hos personer med kognitiva och/eller kommunikativa begränsningar.

Läs mer