Webbutik

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (62)

Månadens bok

Pionjärerna

Pris:
100 kr (student: 80 kr, ej medlem: 200 kr)

Från 1950-talet till i dag har yrket arbetsterapeut genomgått en enorm förändring. Föregångarna, som kommer till tals i denna bok, berättar med egna ord om ett jobb som präglas av kreativitet, nyfikenhet, helhetssyn – och omtanken om patienten. SOMMARENS BOK i juni-augusti 2020 där medlemmar har 20 % rabatt på ordinarie medlemspris. Rabatten dras på fakturan. Kan inte kombineras med andra rabatter.

Läs mer

ADL-Taxonomin® – en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
455 kr (student: 364 kr, ej medlem: 910 kr)

Detta bedömningsinstrument ger en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

Detta självskattningsinstrument identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter.

Läs mer

Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer (2015)

Pris:
Gratis

En skrift om hur arbetsterapeuter kan möjliggöra delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris- och katastrofsituation.

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (2018)

Pris:
Gratis

En broschyr med information om arbetsterapeutyrket, arbetsterapeututbildningen, Sveriges Arbetsterapeuter och vad arbetsterapeuter kan bidra med inom företagshälsovården – förebyggande hälsoinsatser, tidiga insatser, rehabiliterande insatser.

Läs mer

Arbetsterapeutiska insatser – en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning (2012)

Pris:
Gratis

Arbetsterapeutiska insatser är en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning.

Läs mer

Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer

Arbetsterapi i primärvården (2014)

Pris:
Gratis

En broschyr framtagen för att tydliggöra vad arbetsterapi har för funktion i den första linjens vård.

Läs mer

Arbetsterapi och välfärdsteknik (2016)

Pris:
Gratis

Med hjälp av en arbetsterapeut kan tekniken matchas mot varje individ, så att personen kan fortsätta utföra de vardagsaktiviteter som den vill göra. Arbetsterapeuten har kunskapen som gör att välfärdsteknik underlättar en meningsfull vardag trots funktionsnedsättning.

Läs mer

Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris:
275 kr (student: 220 kr, ej medlem: 550 kr)

Ett hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet.

Läs mer

Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Läs mer