Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på alla publikationer.

Bli medlem nu!
Resultat (24)

Månadens bok

Värdeupplevelser i samband med aktivitet - OVal-pd och OVal-9

Pris:
480 kr (student: 384 kr, ej medlem: 960 kr)

MÅNADENS BOK I MAJ 2024: Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie medlemspris den 1–31 maj med kampanjkoden MAJ24. Priset blir då 384 kronor istället för 480 kronor inklusive moms och porto. Rabatten dras på fakturan.

Läs mer

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke (2019)

Pris:
Gratis

Den här broschyren är framtagen för att marknadsföra arbetsterapeutyrket och arbetsterapeututbildningen för gymnasieelever och andra som funderar på att bli arbetsterapeut.

Läs mer

Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys (2022)

Pris:
Gratis

En juridisk analys av Dina Jacobson, ”Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys”.

Läs mer

Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården (2023)

Pris:
Gratis

Sverige genomför nu en av de största förändringarna inom hälso- och sjukvården i modern tid – omställningen till en god och nära vård. Detta paradigmskifte bygger på ett antal förflyttningar från dagens fokus på organisation och botande av sjukdom till ett mer personcentrerat hälsofrämjande och förebyggande perspektiv med ökad samverkan inom hela vård- och omsorgssektorn.

Läs mer

Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård (2022)

Pris:
Gratis

En kartläggning som ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att inom den nära vården med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.

Läs mer

Från det lilla till det livsviktiga (2016)

Pris:
Gratis

Den här broschyren innehåller information om arbetsterapi. Du får möta fyra personer som berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
440 kr (student: 352 kr, ej medlem: 880 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Läs mer

Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa (2022)

Pris:
Gratis

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa.

Läs mer

Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis

Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi, beslutat av fullmäktige 2021.

Läs mer

Livsboken (2011)

Pris:
Gratis

I Livsboken talar man om för anhöriga hur man vill ha det när man inte längre själv kan förmedla det och styra över sin vardag.

Läs mer

Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Läs mer