Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Halva priset för medlemmar

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på alla publikationer.
Dags att bli medlem? 

Resultat (24)

Månadens bok

Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ)

Pris:
680 kr (student: 544 kr, ej medlem: 1360 kr)

MÅNADENS BOK den 1-30 september 2023, dvs 20 % rabatt på ordinarie medlemspris med rabattkoden SEP23. Med erbjudandet betalar du således 544 kr inklusive moms och porto. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter (ex. studentrabatt). Priset justeras på fakturan.

Läs mer

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke (2019)

Pris:
Gratis

Den här broschyren är framtagen för att marknadsföra arbetsterapeutyrket och arbetsterapeututbildningen för gymnasieelever och andra som funderar på att bli arbetsterapeut.

Läs mer

Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys

Pris:
Gratis

En juridisk analys av Dina Jacobson, ”Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys”.

Läs mer

Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer

Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård

Pris:
Gratis

En kartläggning som ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att inom den nära vården med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.

Läs mer

Från det lilla till det livsviktiga (2016)

Pris:
Gratis

Den här broschyren innehåller information om arbetsterapi. Du får möta fyra personer som berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
440 kr (student: 352 kr, ej medlem: 880 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Läs mer

Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa

Pris:
Gratis

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa ”Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa”.

Läs mer

Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis

Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi, beslutat av fullmäktige 2021.

Läs mer

Livsboken (2011)

Pris:
Gratis

I Livsboken talar man om för anhöriga hur man vill ha det när man inte längre själv kan förmedla det och styra över sin vardag.

Läs mer

Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Läs mer