Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (23)

Månadens bok

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris:
255 kr (student: 204 kr, ej medlem: 510 kr)

Sommarens bok 2022: 20 % rabatt på medlemspriset när du anger rabattkoden "SOMMAR22" (om du är medlem) och vid beställning 1 juni-31 aug.). Det blir 204 kr inklusive moms och porto. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter (t.ex. studentrabatt).

Läs mer

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke (2019)

Pris:
Gratis

Den här broschyren är framtagen för att marknadsföra arbetsterapeutyrket och arbetsterapeututbildningen för gymnasieelever och andra som funderar på att bli arbetsterapeut.

Läs mer

Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys

Pris:
Gratis

En juridisk analys av Dina Jacobson, ”Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys”.

Läs mer

Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer

Från det lilla till det livsviktiga (2016)

Pris:
Gratis

Den här broschyren innehåller information om arbetsterapi. Du får möta fyra personer som berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Läs mer

Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa

Pris:
Gratis

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa ”Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa”.

Läs mer

Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis

SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS STÄLLNINGSTAGANDE OM KVALITET I ARBETSTERAPI, BESLUTAT AV FULLMÄKTIGE 2021.

Läs mer

Livsboken (2011)

Pris:
Gratis

I Livsboken talar man om för anhöriga hur man vill ha det när man inte längre själv kan förmedla det och styra över sin vardag.

Läs mer

Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Läs mer

Om arbetsterapi och demens (2016)

Pris:
Gratis

Ett informationsblad om arbetsterapi och demens som vänder sig till brukare/klienter.

Läs mer