Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Halva priset för medlemmar
Som medlem betalar du bara halva priset på alla publikationer.
Dags att bli medlem? 

Resultat (24)

Månadens bok

Remotivationsprocessen – interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet

Pris:
1050 kr (student: 840 kr, ej medlem: 2100 kr)

Nu har vi MOHO-maj där du som medlem får 20 procent rabatt på ordinarie medlemspris på alla 12 MOHO-instrument och metoder. Priset på Remotivationsprocessen blir 840 kr istället för 1050 kr. Ange kampanjkod "MOHO23" vid beställning för att få rabatten (som ej kan kombineras med andra rabatter).

Läs mer

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke (2019)

Pris:
Gratis

Den här broschyren är framtagen för att marknadsföra arbetsterapeutyrket och arbetsterapeututbildningen för gymnasieelever och andra som funderar på att bli arbetsterapeut.

Läs mer

Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys

Pris:
Gratis

En juridisk analys av Dina Jacobson, ”Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys”.

Läs mer

Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer

Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård

Pris:
Gratis

En kartläggning som ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att inom den nära vården med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.

Läs mer

Från det lilla till det livsviktiga (2016)

Pris:
Gratis

Den här broschyren innehåller information om arbetsterapi. Du får möta fyra personer som berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
440 kr (student: 352 kr, ej medlem: 880 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Läs mer

Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa

Pris:
Gratis

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa ”Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa”.

Läs mer

Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis

Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi, beslutat av fullmäktige 2021.

Läs mer

Livsboken (2011)

Pris:
Gratis

I Livsboken talar man om för anhöriga hur man vill ha det när man inte längre själv kan förmedla det och styra över sin vardag.

Läs mer

Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Läs mer