Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
380 kr
Studentmedlem:
304 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
760 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Sommarens bok, 1 juni - 31 augusti 2021, med 20 % rabatt på medlemspriset när du anger rabattkoden "SOMMAR21". Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter. Rabatten dras av på fakturan.

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne. Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Flera nya kapitel med nya arenor för arbetsterapeuter presenteras i denna nya upplaga.

Boken riktar sig till studerande samt yrkesverksamma arbetsterapeuter, främst inom psykiatri, primärvård och kommun. Även politiker, beslutsfattare, andra professioner och verksamhetschefer inom vård och omsorg kan ha stor behållning av boken. 

Bokens kapitel och författare

 1. Ett arbetsterapeutiskt folkhälsoperspektiv av Ulla Kroksmark och Susanne Iwarsson. 
 2. Aktivitetsbalans – ett fokus för hälsofrämjande arbetsterapi av Carita Håkansson och Petra Wagman.
 3. Hälsofrämjande aktiviteter för äldre av Ingeborg Nilsson.
 4. Implementering av hälsofrämjande program i kommunal verksamhet av Magnus Zingmark.
 5. Främja hälsa genom engagerande aktiviteter – exempel från strokeprevention av Eric Asaba, Ann-Helen Patomella, Susanne Guidetti, Anders Kottorp och Kerstin Tham.
 6. Barns hälsa och aktivitet under uppväxten och i skolan av Matilda Hafström och Ulla Kroksmark. I detta kapitel omnämns rapporten Teknikstöd i skolan - slutrapport  som Hjälpmedelsinstitutet gav ut 2013 (Rapporten har utgått men vi har tillstånd att publicera den här).
 7. Delaktighet främjar hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning av Kristina Avaheden.
 8. Levnadsvillkor och hälsa för personer som är födda utomlands av Qarin Lood.
 9. Arbetsterapi med flyktingar och asylsökande av Anne-Le Morville och Ulla Kroksmark.
 10. Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention av Christina Andersson och Birgitta Lundgren Pierre.
 11. Alkoholens inverkan på människors vardagsliv av Christina Andersson och Kajsa-Lena Thundal.
 12. Arbetsterapi och samtal kring personers sexuella hälsa av Stefan Balogh.
 13. Interventionsmetoder för att underlätta vardagen av Lena-Karin Erlandsson, Synneve Dahlin-Ivanoff och Ulla Kroksmark
 14. Tala om levnadsvanor – tillsammans i aktivitet gör enkla råd nytta av Ulla Kroksmark. I detta kapitel omnämns tidsdagboken/programmet Aday, en produkt som dessvärre har utgått. 
Omslag

Författare

Ulla Kroksmark (red.) m. fl. enligt innehållsbeskrivning

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
180 
Utgivningsår:
2018
ISBN: 978-91-87837-44-9