Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
380 kr
Studentmedlem:
304 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
760 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
180
Fler publikationer inom
Omslag

MÅNADENS BOK I SEPTEMBER 2020. Det rabatterade priset är 304 kr inkl. moms och porto (ord. medlemspris 380 kr) och kan ej kombineras med andra rabatter. Gäller enbart medlemmar.

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne. Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Flera nya kapitel med nya arenor för arbetsterapeuter presenteras i denna nya upplaga.

Boken riktar sig till studerande samt yrkesverksamma arbetsterapeuter, främst inom psykiatri, primärvård och kommun. Även politiker, beslutsfattare, andra professioner och verksamhetschefer inom vård och omsorg kan ha stor behållning av boken. Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis. 

Bokens kapitel och författare

 • Kapitel 1. Ett arbetsterapeutiskt folkhälsoperspektiv.
  Ulla Kroksmark och Susanne Iwarsson
  I detta kapitel omnämns en webbsida med matrecept för barn. Korrekt webbadress är www.recepttillalla.se (inte www.receptforalla.se).
 • Kapitel 2. Aktivitetsbalans – ett fokus för hälsofrämjande arbetsterapi.
  Carita Håkansson och Petra Wagman
 • Kapitel 3. Hälsofrämjande aktiviteter för äldre.
  Ingeborg Nilsson
 • Kapitel 4. Implementering av hälsofrämjande program i kommunal verksamhet.
  Magnus Zingmark
 • Kapitel 5. Främja hälsa genom engagerande aktiviteter – exempel från strokeprevention.
  Eric Asaba, Ann-Helen Patomella, Susanne Guidetti, Anders Kottorp och Kerstin Tham
 • Kapitel 6. Barns hälsa och aktivitet under uppväxten och i skolan.
  Matilda Hafström och Ulla Kroksmark
  I detta kapitel omnämns rapporten Teknikstöd i skolan - slutrapport  som Hjälpmedelsinstitutet gav ut 2013. Rapporten har utgått men vi har tillstånd att publicera den här.
 • Kapitel 7. Delaktighet främjar hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning.
  Kristina Avaheden
 • Kapitel 8. Levnadsvillkor och hälsa för personer som är födda utomlands.
  Qarin Lood
 • Kapitel 9. Arbetsterapi med flyktingar och asylsökande.
  Anne-Le Morville och Ulla Kroksmark
 • Kapitel 10. Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention.
  Christina Andersson och Birgitta Lundgren Pierre
 • Kapitel 11. Alkoholens inverkan på människors vardagsliv.
  Christina Andersson och Kajsa-Lena Thundal
 • Kapitel 12. Arbetsterapi och samtal kring personers sexuella hälsa.
  Stefan Balogh
 • Kapitel 13. Interventionsmetoder för att underlätta vardagen.
  Lena-Karin Erlandsson, Synneve Dahlin-Ivanoff och Ulla Kroksmark
 • Kapitel 14. Tala om levnadsvanor – tillsammans i aktivitet gör enkla råd nytta.
  Ulla Kroksmark

Utgivningsår

2018

ISBN

978-91-87837-44-9