Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
304 kr
Studentmedlem:
243 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
608 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

Ordinarie upplaga från 2018 är slutsåld

En ny upplaga är under framtagning och kommer ut i början av 2022. Tills dess kan du, om du inte vill vänta till nästa upplaga, köpa boken (2018) i vårt egna tryck (något tunnare papper och i A4) till något nedsatt pris jämfört med tidigare. Gällande priser är uppdaterade.

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ständigt ett aktuellt ämne. Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Boken riktar sig till studerande samt yrkesverksamma arbetsterapeuter, främst inom psykiatri, primärvård och kommun. Även politiker, beslutsfattare, andra professioner och verksamhetschefer inom vård och omsorg kan ha stor behållning av boken. 

Bokens tidigare redaktör Ulla Kroksmark har sorgsamt nog lämnat oss under våren 2021. Till nästa upplaga välkomnar vi varmt vår nya redaktör Petra Wagman, docent vid Jönköping University

Bokens kapitel och författare

 1. Ett arbetsterapeutiskt folkhälsoperspektiv av Ulla Kroksmark och Susanne Iwarsson. 
 2. Aktivitetsbalans – ett fokus för hälsofrämjande arbetsterapi av Carita Håkansson och Petra Wagman.
 3. Hälsofrämjande aktiviteter för äldre av Ingeborg Nilsson.
 4. Implementering av hälsofrämjande program i kommunal verksamhet av Magnus Zingmark.
 5. Främja hälsa genom engagerande aktiviteter – exempel från strokeprevention av Eric Asaba, Ann-Helen Patomella, Susanne Guidetti, Anders Kottorp och Kerstin Tham.
 6. Barns hälsa och aktivitet under uppväxten och i skolan av Matilda Hafström och Ulla Kroksmark. I detta kapitel omnämns rapporten Teknikstöd i skolan - slutrapport  som Hjälpmedelsinstitutet gav ut 2013 (Rapporten har utgått men vi har tillstånd att publicera den här).
 7. Delaktighet främjar hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning av Kristina Avaheden.
 8. Levnadsvillkor och hälsa för personer som är födda utomlands av Qarin Lood.
 9. Arbetsterapi med flyktingar och asylsökande av Anne-Le Morville och Ulla Kroksmark.
 10. Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention av Christina Andersson och Birgitta Lundgren Pierre.
 11. Alkoholens inverkan på människors vardagsliv av Christina Andersson och Kajsa-Lena Thundal.
 12. Arbetsterapi och samtal kring personers sexuella hälsa av Stefan Balogh.
 13. Interventionsmetoder för att underlätta vardagen av Lena-Karin Erlandsson, Synneve Dahlin-Ivanoff och Ulla Kroksmark
 14. Tala om levnadsvanor – tillsammans i aktivitet gör enkla råd nytta av Ulla Kroksmark. I detta kapitel omnämns tidsdagboken/programmet Aday, en produkt som dessvärre har utgått. 
Omslag

Författare

Ulla Kroksmark (red.) m. fl. enligt innehållsbeskrivning

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
180 
Utgivningsår:
2018, i en andra identisk upplaga som särtryck 2021
ISBN: 978-91-87837-78-4