Kompetensprofil för arbetsterapeuter inom skolans elevhälsa

Med fokus på arbetsterapi inom skolans elevhälsa har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram två nya skrifter.

Det är dels en kompetensprofil baserad på kompetensbeskrivningarna som förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa.
Skriften är i första hand tänkt att vara ett stöd för arbetsterapeuter. Skriften är framtagen av förbundet i samarbete med Matilda Bönner och Lisette Gustafsson Häll, båda verksamma inom elevhälsan. I arbetet har även fler sakkunniga från expertpanelen bidragit.

Som komplement till kompetensprofilen finns även en juridisk analys av Dina Jacobson, Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys. I analysen tydliggörs vad arbetsterapeutens arbete inom legitimationen innebär i skolan och vad det medför exempelvis för dokumentationen.  

Båda skrifterna finns att ladda ner i webbutiken.