Ha koll (LGO-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1000 kr
Studentmedlem:
800 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2000 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manual om 128 sidor samt USB-minne med bildspel, filmer, arbetsblad, hemuppgifter till respektive träff samt mallar för inbjudan och deltagarintyg. Filmerna ska enbart användas i samband med gruppinterventionen.
Fler publikationer inom

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga i vardagen.

Det tillhörande självskattningsinstrumentet ATMS-S ingår när du köper Ha Koll (LGO-S).

Interventionsprogrammet är framtaget av arbetsterapeuten Suzanne White i USA och används där främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har programmet testats kliniskt på klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ryggmärgsbråck, cerebral pares, utvecklingsstörning samt personer som får stöd via psykiatri, med goda resultat.

Interventionsprogrammet har en stark förankring i arbetsterapi, i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga föratt personer ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som man självönskar. Därför förordas att man har minst en leg. arbetsterapeut som gruppledare.

Interventionsprogrammet omfattar 16 gruppträffar som utgår från en manual, bildspel, arbetsblad och hemuppgifter. De tio första träffarna har fokus på tidshantering och de kommande sex träffarna fokuserar på organisationsförmåga. Träffarna varvas med teori, exempel och praktiska övningar såväl enskilt som i grupp. Att använda kalender och olika strategier för att ”lyckas eller lära” är återkommande inslag i programmet.

Till varje gruppträff behövs en lokal med dator, projektor och whiteboard/blädderblock, manualen, bildspel, anteckningsblock samt pennor. Till några träffar behövs även färgpennor. Till träff 15 behövs ett kök för det praktiska momentet. Deltagarna ska till samtliga träffar ta med sig sin kalender och pärm/mapp till de olika arbetsbladen och hemuppgifterna.

Vidare har interventionsprogrammet en stark koppling till självskattningsinstrumentet
Aktivitet i tid med struktur – självskattningsinstrument för  tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S), som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. Självskattningsformuläret består av 30 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Formuläret fylls i av klienten på egen hand, vilket tar ungefär 10 minuter.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"White, S. M. (2016). Ha Koll! –  gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), (G. Janeslätt, M. Donlau, K. Rydberg & M.-L. Englund, övers., version 1.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Let’s Get Organized (LGO) publicerat 2014)."

Utgivningsår

2017

 

 

Författare

Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA (upphovsperson, originalet från 2014), Arbetsgrupp för översättning och bearbetning till svensk version 1.1/2017: leg. arbetsterapeuterna Gunnel Janeslätt (med. dr), Marie Donlau (magister); Katarina Rydberg och Marie-Louise Englund.

Obs!

Ha koll-manualen är under revidering. Ny version lanseras den 10 oktober 2019.