Ha koll (LGO-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
1000 kr
Studentmedlem:
800 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
2000 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Ha koll:s manual om 140 sidor samt tillgång till bildspel, filmer, arbetsblad, egenuppgifter till varje träff samt mallar för inbjudan och deltagarintyg. Filmerna är avsedda att enbart användas i samband med gruppinterventionen. I paketet ingår även det tillhörande självskattningsinstrumentet ATMS-S som används före och efter intervention med Ha koll.
Fler publikationer inom

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Nyheter i denna version

Några nyheter i denna version 2.0/2019 jämfört med tidigare version 1.1/2017:

  • De teoretiska inledande avsnitten har genomgående bearbetats textmässigt. 
  • Materialet har helt nya illustrationer genomgående i de tillhörande bildspelen. 
  • Benämningen ”hemuppgift” har ändrats till ”egenuppgift” för att än bättre passa målgruppen inom slutenvård. 
  • Programmet innehåller nu 15 gruppträffar i stället för som tidigare 16 träffar.
  • I gruppträff 3 har arbetsbladet 3B genomgått större förändringar.
  • I gruppträff 4 och 5 har i aktivitetsdagboken en ny färgkod tillkommit.
  • I gruppträffarna 6 och 7 används numera genomgående tre energinivåer. 
  • Användandet av det tillhörande instrumentet ATMS-S har förtydligats.
  • Samtliga bildspel, arbetsblad och egenuppgifter finns nu att ladda ner och skriva ut från denna webbplats med lösenord som finns inne i manualen. Tidigare låg detta på ett USB-minne.

Avsedda användare

Interventionsprogrammet har en stark förankring i arbetsterapi, i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personer ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som man själv önskar. Därför förordas att det är minst en leg. arbetsterapeut som är gruppledare.

Målgrupp/verksamhetsområde

Interventionsprogrammet är framtaget av arbetsterapeuten Suzanne White i USA och används där främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har programmet använts kliniskt sedan 2015, med goda resultat, på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatri.

Tillämpning

Interventionsprogrammet omfattar 15 gruppträffar som utgår från manualen och tillhörande bildspel, arbetsblad och egenuppgifter (se nedanstående dokument som laddas ned eller skrivs ut med lösenord som finns i inköpt manual). De tio första träffarna har fokus på tidshantering och de kommande fem träffarna fokuserar på organisationsförmåga. Träffarna varvas med teori, exempel och praktiska övningar såväl enskilt som i grupp. Att använda kalender, hantera känslor och använda olika ”lyckas eller lära”-strategier (trial-and-error) är återkommande inslag i programmet.

Till varje gruppträff behövs en lokal med dator, projektor, whiteboard/blädderblock, manualen, bildspel, anteckningsblock samt pennor. Deltagarna ska till samtliga träffar ta med sig sin kalender och pärm/mapp till de olika arbetsbladen och egenuppgifterna.Till några träffar behövs även annat material, vilket framgår i manualen. Till träff 14 behövs ett kök för det praktiska momentet. Till träffarna 1, 10 och 15 används även självskattningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur – självskattning av  tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S).

Tillhörande material att ladda ner/skriva ut

Till manualen finns även bildspel, åhörarkopior, arbetsblad och egenuppgifter till varje gruppträff.

Självskattning före och efter intervention med ATMS-S

Ha koll (LGO-S) har en stark koppling till självskattningsinstrumentet ATMS-S, som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. Självskattningsformuläret består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Självskattning med ATMS-S ingår i gruppträff 1 (före intervention) och i gruppträffarna 10 samt 15 (efter intervention). För detta ändamål finns ett särskilt sammanställningsformulär för att kunna diskutera med personen kring hens förändringar.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "White, S. M. (2019). Ha Koll –  gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), (G. Janeslätt, M. Donlau & K. Lidström Holmqvist, svensk översättning, version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Let’s Get Organized (LGO) publicerat 2014)."

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-63-0

Författare

Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA (upphovsperson, originalet från 2014), Översättning och bearbetning till svensk version 2.0/2019: leg. arbetsterapeuterna Gunnel Janeslätt (med. dr), Marie Donlau (magister) och Kajsa Lidström Holmqvist (med.dr).