Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
880 kr
Studentmedlem:
704 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1760 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innehåller 178 sidor inklusive bilagor.
Fler publikationer inom
WCPA omslag

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiv funktion.

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE) är en svensk översättning av det amerikanska originalet Weekly Calendar Planning Activity (WCPA) (2015) med Joan Toglia som upphovsrättsinnehavare och AOTA Press som förlag.

WCPA-SE är lämpligt att använda med barn från 12 år och med vuxna som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner. WCPA-SE används nu även i rehabilitering efter Covid-19. Instrumentet är framtaget för leg. arbetsterapeuter som bedömare.

Testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten och ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner.

Instrumentet ger information om korrektheten, effektiviteten och tidsåtgången i testutförandet,vilken typ av fel som görs, vilka strategier som används samt personens förmåga till egenkontroll, självgranskning och självrättelse av fel.

Fördelar med WCPA-SE är att det:

  • har ett brett kliniskt tillämpningsområde,
  • har olika anpassningar för olika målgrupper och åldrar,
  • är lätt att ta med och kan användas på samma sätt i alla miljöer,
  • ger en objektiv poängsättning,
  • har alternativa formulär för uppföljande bedömning,
  • kan användas för planering och utvärdering av intervention, och
  • finns normdata att jämföra med (åldrarna 16 till 94 år).

Denna manual beskriver WCPA-SE:s administrerings- och bedömningsprocess, tolkning och analys av resultat samt genomförd och pågående forskning på instrumentet. Den innehåller även flera fallbeskrivningar och övningsexempel, konverteringstabeller (normdata) samt instrumentets alla formulär.

Bilagor (formulär) i pdf-filer för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på omslagets insida i den inköpta manualen, kan du ladda ner och skriva ut en pdf-filer av instrumentets olika bilagor (formulär) (se bif. dokument ovan). När det gäller bilaga A-C är det viktigt att du först väljer aktuell aktivitetslista resp. bedömningsformulär. Tänk även på att det är lämpligt att skriva ut enkelsidigt av de flesta formulären.

Utgivningsår

2017

ISBN

978-91-87837-43-2

WCPA omslag

Författare

Originalförfattare: Joan Toglia vid Mercy Collage i USA, Översättning och bearbetning till svenska (version 1.0/2017): Gunnel Janeslätt, Marie Donlau & Kajsa Lidström Holmqvist.