Örebro

Välkommen till Örebrokretsens lokala sida! Här kan du hitta information från din kretsstyrelse eller förbundet.

Välkommen på Örebrokretsens digitala årsmöte!

Deltar gör vår förbundsordförande Ida Kåhlin och ombudsman Maria Yngvesson. Årsmötet är den 24 mars kl. 18:00 på Teams. Mejl med möteslänk skickas senast 21 mars till den mejladress som lämnas vid anmälan.

Program

  • Ida Kåhlin, förbundsordförande, informerar om vad som är på gång i förbundet
  • Maria Yngvesson, ombudsman för Örebrokretsen, informerar och svarar på de fackliga och arbetsrättsliga frågor
  • Årsmötesförhandlingar

Anmälan senast den 17 mars.

Anmäl dig


Motioner inför årsmötet skickas till orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se senast den  3 mars. I motionen kan ni formulera förslag på vad kretsstyrelsen ska arbeta med under kommande år eller ge konkreta förslag på förbättringar.

På årsmötet ska delegater med personliga ersättare väljas från vår krets inför digitalt fullmäktige den 19–20 november 2021. Som delegat kan du göra din röst hörd och påverka vilka beslut fullmäktige ska fatta för förbundets framtid. Som delegat är du representant för hela kretsen och dess medlemmar. Är du intresserad att vara delegat, välkommen att höra av dig till valberedningen. Hör också av dig till valberedningen om du är intresserad av att vara en del av kretsens styrelse nästa år. Mejla till Gunilla Madsen på gunilla.madsen@karlskoga.se.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Tänk på att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida, så att vi kan nå dig via mejl med inbjudningar och information. Påminn gärna dina kollegor om att uppdatera mejl/arbetsgivare på Min sida, så hjälps vi åt att minska de mejl som inte kommer fram.

Örebrokretsens delkretsar

  • Örebro
  • Norra länsdelen: Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors
  • Södra länsdelen: Hallsberg, Askersund, Kumla, Lekeberg, Laxå
  • Västra länsdelen: Karlskoga, Degerfors, Laxå

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se

Ann-Sofie Johansson
Kretsordförande
0582685080

Atina Sanneryd
Vice kretsordförande och professionsstrateg kommun
atina.sanneryd@orebro.se

Susanne Löfstedt
Professionsstrateg region och ledamot
susanne.lofstedt@regionorebrolan.se

Sara Lindström
Arbetsmiljöstrateg och kassör
sara.lindstrom@orebro.se

Isabelle Persson
Sekreterare

Anna Lindhagen
Ledamot

Ta gärna kontakt med kretsstyrelsen om du har tips som du vill sprida till dina arbetsterapeutkollegor i Örebrokretsen eller om du har några funderingar.

Gå med du också!

Bli medlem