Örebro

Välkommen till Örebrokretsens lokala sida! Här kan du hitta information från din kretsstyrelse eller förbundet.

Välkommen till vårt årsmöte!

Datum: 18 mars
Tid: 18:00
Plats: via Skype 

Anmälda har fått inbjudan till mötet via mejl.
Ett möte med förbundet planeras att genomföras i höst när läget med Covid-19 förhoppningsvis är ett annat.

Motioner

Motioner till årsmötet ska vara inskickade senast 19 februari till orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se. I motionen kan du formulera förslag på vad kretsstyrelsen ska arbeta med under kommande år eller ge konkreta förslag på förbättringar.

Handlingar

Handlingarna hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Tänk på att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida, så att vi kan nå dig via mejl med inbjudningar och information. Påminn gärna dina kollegor om att uppdatera mejl/arbetsgivare på Min sida, så hjälps vi åt att minska de mejl som inte kommer fram.

Örebrokretsens delkretsar

  • Örebro
  • Norra länsdelen: Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors
  • Södra länsdelen: Hallsberg, Askersund, Kumla, Lekeberg, Laxå
  • Västra länsdelen: Karlskoga, Degerfors, Laxå

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se

Ann-Sofie Johansson
Kretsordförande
0582685080

Atina Sanneryd
Vice kretsordförande
019-21 10 48

Jenny Rodén Nilsson
Arbetsmiljöstrateg
jenny.roden-nilsson@regionorebroskolan.se 
0196029427

Ta gärna kontakt med kretsstyrelsen om du har tips som du vill sprida till dina arbetsterapeutkollegor i Örebrokretsen eller om du har några funderingar.

Gå med du också!

Bli medlem