Halland

Välkommen till Hallandskretsens lokala hemsida!

Årsmöte 2023

Datum: 22 mars
Tid: 18:00
Plats: Digitalt via Teams

Vi öppnar teamsrummet vid 17:45 så att alla i lugn och ro kan koppla upp sig! Hallandskretsen bjuder på fika genom ett presentkort till alla anmälda!

Vi får i år besök av Louise Karlsson, specialistarbetsterapeut i folkhälsa och doktorand inom hälsa och livsstil. Hon kommer att prata om Vikten av vardagsbalans genom livet. Detta är en inspirationsföreläsning som tar avstamp från teorier och modeller såsom ValMO, work-life balance, lifestyle balance och Louises kliniska och personliga erfarenheter inom området vardagsbalans. Föreläsningen riktar sig till arbetsterapeuter oavsett arbetsområde då balans tas upp från både ett barn, vuxen och äldreperspektiv.

Därefter har vi årsmötesförhandlingarna. Motioner tas gärna emot och ska kommit oss till handa senast 4 veckor innan årsmötet. Om intresse finns att delta i styrelsens arbete så finns det möjlighet att testa då det finns lediga platser. Mejla gärna ditt intresse innan årsmötet.

Anmäl dig till hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se senast den 13 mars så skickar vi en möteslänk inför mötet samt ett presentkort för fika.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Årets gång i kretsen

Styrelsemöte

Styrelsen träffas 4–5 gånger per år. Som medlem är du alltid välkommen att närvara. Kontakta oss på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se för tid och plats för nästa möte.

Medlemsmöte

Styrelsen ordnar kretsmöte eller kollegiala träffar 2–3 gånger per år i olika orter i länet. Inbjudan skickas via mejl och annonseras på den lokala hemsidan.

Årsmöte

Årsmötet brukar hållas i mars. Kallelse skickas via mejl och annonseras här på den lokala sidan.

Arbetsterapins dag

Arbetsterapins dag är internationell och infaller numera alltid den 27 oktober. Förbundet centralt brukar ta fram olika sorts material för nedladdning, erbjuda mallar för debattartiklar, och liknande. 

Påminnelse

För att vi ska kunna nå dig med inbjudningar och information är det viktigt att vi har din aktuella mejladress. Uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida.

Vi vill också du som har ett fackligt uppdrag på din arbetsplats hör av dig och meddelar styrelsen detta för att säkerställa att vi har rätt uppgifter och att ni får aktuell information. Mejla hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Om Hallandskretsen

Halland består av kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hyltebruk, Halmstad och Laholm. I Hallandskretsen finns arbetsterapeuter verksamma inom flera olika områden, bland annat kommunernas äldre- och handikappomsorg, Hallands sjukhus, närsjukvård, habilitering, psykiatri, hjälpmedelscenter, försäkringskassa, arbetsförmedling, privata aktörer och elevhälsa. Hallandskretsen har drygt 240 medlemmar.

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Helene Lönn
Kretsordförande
helene.lonn@regionhalland.se 

Inger Johansson
Lokal ombudsman region
Professionsstrateg
inger.e.johansson@regionhalland.se

Gå med du också!

Bli medlem