Halland

Välkommen till Hallandskretsens lokala hemsida!

Välkommen till digitalt årsmöte!

Torsdagen den 25 mars kl. 17:30 träffas vi på Teams. Vi börjar med information och dialog kring lönen med vår förhandlingschef Björn Santesson på Sveriges Arbetsterapeuter, efter det har vi årsmötesförhandlingarna.

Anmäl dig till hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se senast fredagen den 19 mars så skickar vi en inbjudan till Teams inför mötet.

Motioner mottages gärna och ska kommit oss till handa senast 4 veckor innan årsmötet.

Varmt välkomna att delta!

Hälsningar
Styrelsen Hallandskretsen

Årets gång i kretsen

Styrelsemöte

Styrelsen träffas 4–5 gånger per år. Som medlem är du alltid välkommen att närvara. Kontakta oss på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se för tid och plats för nästa möte.

Medlemsmöte

Styrelsen ordnar kretsmöte eller kollegiala träffar 2–3 gånger per år i olika orter i länet. Inbjudan skickas via mejl och annonseras på den lokala hemsidan.

Årsmöte

Årsmötet brukar hållas i mars. Kallelse skickas via mejl och annonseras här på den lokala sidan.

Arbetsterapins dag

Arbetsterapins dag är internationell och infaller numera alltid den 27 oktober. Förbundet centralt brukar ta fram olika sorts material för nedladdning, erbjuda mallar för debattartiklar, och liknande. 

Påminnelse

För att vi ska kunna nå dig med inbjudningar och information är det viktigt att vi har din aktuella mejladress. Uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida.

Vi vill också du som har ett fackligt uppdrag på din arbetsplats hör av dig och meddelar styrelsen detta för att säkerställa att vi har rätt uppgifter och att ni får aktuell information. Mejla hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Om Hallandskretsen

Halland består av kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hyltebruk, Halmstad och Laholm. I Hallandskretsen finns arbetsterapeuter verksamma inom flera olika områden, bland annat kommunernas äldre- och handikappomsorg, Hallands sjukhus, närsjukvård, habilitering, psykiatri, hjälpmedelscenter, försäkringskassa, arbetsförmedling, privata aktörer och elevhälsa. Hallandskretsen har drygt 240 medlemmar.

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Inger Johansson
Lokal ombudsman region
Professionsstrateg
inger.e.johansson@regionhalland.se

Annika Gunnarsson
Lokalombudsman kommun
annika.gunnarsson@kungsbacka.se
0300834381

Gå med du också!

Bli medlem