Halland

Välkommen till Hallandskretsens lokala hemsida!

Välkommen på årsmöte!

Datum: 16 mars 
Tid: 18:00
Plats: Hallands sjukhus Varberg, lokal Baljö på psykiatriska kliniken

För de som vill börjar vi kl. 17:30 med mingel.

Vi får besök av en representant från förbundsstyrelsen som bland annat kommer prata om lön och löneutveckling för arbetsterapeuter, ett av förbundets fokusområden.

Det bjuds på enklare förtäring, kaffe och kaka.

Anmäl dig senast fredag 6 mars på mejl hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se eller till annika.gunnarsson@kungsbacka.se.

Det saknas personer på några poster inför årsmötet. Annika Gunnarsson ställer inte upp får omval som ordförande och Lisa Hellström avgår som ledamot i styrelsen. Vi saknar även arbetsmiljöstrateg.

Vill du veta mer om de olika uppdraget och är sugen på att ta plats i ett härligt gäng så hör av dig till styrelsen på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se. 

Inbjudan har också gått ut på mejl där har du även fått en bilaga från Sveriges arbetsterapeuter om hur vi arbetar med GDPR.

Välkommen!

Årets gång i kretsen

Styrelsemöte

Styrelsen träffas 4-5 gånger per år. Som medlem är du alltid välkommen att närvara. Kontakta oss på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se för tid och plats för nästa möte.

Medlemsmöte

Styrelsen ordnar kretsmöte eller kollegiala träffar 2–3 gånger per år i olika orter i länet. Inbjudan skickas via mejl och annonseras på den lokala hemsidan.

Årsmöte

Årsmötet brukar hållas i mars. Kallelse skickas via mejl och annonseras här på den lokala sidan.

Arbetsterapins dag

Arbetsterapins dag är internationell och infaller numera alltid den 27 oktober. Förbundet centralt brukar ta fram olika sorts material för nedladdning, erbjuda mallar för debattartiklar, och liknande. 

Påminnelse

För att vi ska kunna nå dig med inbjudningar och information är det viktigt att vi har din aktuella mejladress. Uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida.

Vi vill också du som har ett fackligt uppdrag på din arbetsplats hör av dig och meddelar styrelsen detta för att säkerställa att vi har rätt uppgifter och att ni får aktuell information. Mejla hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Om Hallandskretsen

Halland består av kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hyltebruk, Halmstad och Laholm. I Hallandskretsen finns arbetsterapeuter verksamma inom flera olika områden, bland annat kommunernas äldre- och handikappomsorg, Hallands sjukhus, närsjukvård, habilitering, psykiatri, hjälpmedelscenter, försäkringskassa, arbetsförmedling, privata aktörer och elevhälsa. Hallandskretsen har drygt 240 medlemmar.

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på hallandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Inger Johansson
Lokal ombudsman region
Professionsstrateg
inger.e.johansson@regionhalland.se

Annika Gunnarsson
Loka ombudsman kommun
annika.gunnarsson@kungsbacka.se
0300834381

Gå med du också!

Bli medlem