Gävleborg

Välkommen till Gävleborgskretsens lokala sida!

Årsmöte 2019

Välkomna till årsmöte för arbetsterapeuter i Gävleborgskretsen, torsdag den 21 februari 2019 kl. 17:30. Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus.  Anmälan om deltagande senast den 13 februari till johanna.grufberg.roginder@regiongavleborg.se. Läs hela inbjudan under relaterade dokument. 

Påminnelse

Du har väl uppdaterat dina kontaktuppgifter på Min sida? Vi har uppmärksammat att många av er har inaktuella mejladresser, vilket gör att ni missar viktig information som mejlas ut.

Rapport årsmöte 2018

Det var 24 deltagare totalt som kom på årets årsmöte, oss i styrelsen inräknad. Ordförande Ida Kåhlin och central ombudsman Evalinn Wilke deltog och kom med bra och viktigt information om vad förbundet har/håller på att arbeta med. Samt fick vi information om de olika rollerna som finns som lokala ombud/arbetsplatsombud och om LOM och vad detta innebär. Vi tackar alla för förtroendet under 2017 och ser framåt till en ljus 2018.

Det blev på årsmötet förändringar i styrelsen. Vi vill tacka Annica och Caroline som slutar. Vi tackar även Anna som går in i valberedningen tillsammans med Monica och Nina.

Ny ordförande blev Johanna Roginder Grufberg.

För er som är intresserade av fackligt arbete eller känner att ni vill hjälpa till i styrelsen kan höra av er på mejladressen nedan. 

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Johanna Grufberg Roginder
Kretsordförande

Anita Silén
Ledamot

Helena Olsson
Ledamot

Jenny Bergström
Ledamot

Linda Holback
Ledamot

Sanna Åhed
Kassör