Gävleborg

Välkommen till Gävleborgskretsens lokala sida!

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Påminnelse

Du har väl uppdaterat dina kontaktuppgifter på Min sida? Vi har uppmärksammat att många av er har inaktuella mejladresser, vilket gör att ni missar viktig information som mejlas ut.

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Johanna Grufberg Roginder
Kretsordförande

Annica Adamsson
vice Kretsordförande

Helena Olsson
Ledamot

Jenny Bergström
Ledamot

Sanna Åhed
Kassör

Gå med du också!

Bli medlem