Gävleborg

Välkommen till Gävleborgskretsens lokala sida!

Välkomna till föreläsning i sexologi med inriktning på arbetsterapi!

Stefan Balogh, legitimerad arbetsterapeut, har under 20 år arbetat med tillåtande attityd till sexuell hälsa som arbetsterapeut. Han kommer att prata utifrån den erfarenhet han har av att möta klienter som har frågor och utmaningar i hur sexuell praktik kan utföras med sig själv eller annan/andra personer.

Datum: Tisdag den 10 november, 2020
Tid: 14:00–16:00
Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus. Max antal: 40 st. Det finns möjlighet att delta via Skype, meddela detta i så fall vid anmälan.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Anmäl eventuell allergi/specialkost i samband med din anmälan.

Sista anmälningsdagen är onsdag den 4 november till gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.
Detta är en föreläsning endast för medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Gävleborgskretsen

Uppdatera dina uppgifter

Du har väl uppdaterat dina kontaktuppgifter på Min sida? Vi har uppmärksammat att många av er har inaktuella mejladresser, vilket gör att ni missar viktig information som mejlas ut.

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Johanna Grufberg Roginder
Kretsordförande

Annica Adamsson
vice Kretsordförande

Helena Olsson
Ledamot

Jenny Bergström
Ledamot

Sanna Åhed
Kassör

Gå med du också!

Bli medlem