Blekinge

Välkommen till Blekingekretsens lokala hemsida!

Välkommen på årsmöte!

Datum: 26 mars
Tid: 17:00
Plats: Digitalt eller fysiskt på Blekingesjukhuset

Kallelse med mer information går ut till den mejl du har registrerat hos förbundet. Saknar du kallelsen eller undrar över något kontakta gärna styrelsen via blekingekretsen@arbetsterapeuterna.se.

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Blekingekretsen

Blekinge består av kommunerna Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona och ligger i sydöstra Sverige.

I Blekingekretsen finns arbetsterapeuter verksamma inom kommunernas äldre- och handikappomsorg, Blekingesjukhuset, primärvården, psykiatrin, habiliteringen, Hjälpmedelscenter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Boverket. 

Årets gång i kretsen

Styrelsen träffas cirka 8 gånger per år. Som medlem är du alltid välkommen till styrelsemöten, kontakta i så fall ordförande. Det är kretsmöte 2–4 gånger per år, kallelser skickas via arbetsplatsombuden och annonseras här på den lokala hemsidan. Årsmöte hålls i början av året, kallelse skickas via arbetsplatsombud och annonseras här på lokala hemsidan. Arbetsterapins dag infaller 3:e torsdagen i oktober, tema och visst material tas fram på nationell nivå och vad som sedan görs i kretsen planeras på lokal nivå.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna styrelsen via blekingekretsen@arbetsterapeuterna.se.

Jeanette Spogardh
Kretsordförande
jeanette.spogardh@valjeviken.se 
0723262110

Gå med du också!

Bli medlem