Värmland

Välkommen till Värmlandskretsens lokala sida! Här hittar du aktuell information om vad som pågår i kretsen.

Välkommen på kretsmöte!

Tema: Kompetensutveckling för arbetsterapeuter i Värmland. ​

När: Måndag den 10 februari, kl. 18:00– cirka 20:00​. Enklare mat och mingel från kl. 17:30​. 
Var: Barn- och ungdomshabiliteringen, Sommarrovägen 49, Karlstad alternativt Skype​

Vi kommer prata om:

  • Kompetensutveckling generellt​
  • Kompetensstöd för region och kommun inom hjälpmedelsutprovning via HMS ​
  • Vilka utbildningar önskar vi få gå, vilken kompetens saknas?​
  • Kompetensutvecklingsplaner och systematik i kompetensutveckling​
  • Samverkan mellan kommuner inom kompetensutveckling​

Kretsens professionsstrateg Kerstin Kåwe och arbetsmiljöstrateg Maria Hedin ger information och leder diskussioner där vi önskar få in så mycket som möjligt från många medlemmar för att få underlag för opinionsbildning och en strategi för kretsens arbete med att främja kompetensutveckling för Värmlands alla arbetsterapeuter.​

Anmäl dig till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se senast den 3 februari. ​

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Uppdatera dina uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida för att nås av utskick!

Kontaktuppgifter

Elin Widmark
Kretsordförande
elin.widmark@regionvarmland.se
054618502

Yvonne Berlin
Lokal ombudsman kommun
yvonne.berlin@arvika.se 
0701912761

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Linda Hägglund
Lokal ombudsman region
linda.hagglund@regionvarmland.se
054-61 43 82

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Gå med du också!

Bli medlem