Värmland

Välkommen till Värmlandskretsens lokala sida! Här hittar du aktuell information om vad som pågår i kretsen.

Opinionsbildning

Just nu pågår debatten kring tyngdtäcken som förskrivningsbar produkt. Medlemmar som är intresserade av att opinionsbilda i frågan är varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Uppdatera dina uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida för att nås av utskick!

Kontaktuppgifter

Kretsstyrelsen hittar du på Min sida. Kontakta styrelsen på varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Yvonne Berlin
Kretsordförande och lokal ombudsman kommun
y.myhrberg@gmail.com
070-266 68 98

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Lokal ombudsman region
Vakant, kontakta kretsstyrelsen vid intresse

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Gå med du också!

Bli medlem