Värmland

Välkommen till Värmlandskretsens lokala sida! Här hittar du aktuell information om vad som pågår i kretsen.

Kretsens årsmöte 2021 hölls 10 mars och styrelsen ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med en uppdaterad verksamhetsplan. Mejl har gått ut med information om tillsatta och vakanta poster samt information från årsmötet till alla Värmlands medlemmar. Har du inte fått mejlet, kontakta kretsen via varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se för att få det skickat till dig och uppdatera din mejladress på Min sida.

Styrelsemöten 2021

Mötena hålls kl. 17:30–19:30 (cirka) och planeras i dagsläget att ske via Teams och ställs om till fysiskt möte när det är möjligt. Anmäl intresse för att delta i ett möte eller veta mer om styrelsearbetet till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Välkommen till kretsmöte!

Datum: 2021-11-09
Tid: 18.00–20.00 (med start från kl. 17.30 för mingel och kaffe)
Plats: Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2 plan Karlstad.

Värmlandskretsen Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in till kretsmöte den 9 november med genomgång av motioner inför fullmäktige.
Den 19 och 20 november är det fullmäktige hos Sveriges Arbetsterapeuter. Det har inkommit ett stort antal motioner till förbundet. Vi behöver nu din hjälp med att få in åsikter om motionerna så att våra representanter i fullmäktige kan föra hela Värmlands arbetsterapeuters talan. Vi har även lämnat in en egen motion i år.
Var med och påverka i Sveriges Arbetsterapeuter, din röst blir hörd.
Motionerna kan läsas från och med den 22 oktober. Information kommer om hur vi gör för att läsa dem i förväg så att vi kan vara effektiva på kretsmötet.

Vi behöver din anmälan senast 4 november då vi bjuder på smörgåstårta och lite annat smått och gott.
Skicka din anmälan till yvonne.berlin@arvika.se

Välkomna!

Styrelsen för Värmlandskretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

Opinionsbildning

Just nu pågår debatten kring tyngdtäcken som förskrivningsbar produkt. Medlemmar som är intresserade av att opinionsbilda i frågan är varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Uppdatera dina uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida för att nås av utskick!

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Yvonne Berlin
Kretsordförande och lokal ombudsman kommun
y.myhrberg@gmail.com
070-266 68 98

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Lokal ombudsman region
Vakant, kontakta kretsstyrelsen vid intresse

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Gå med du också!

Bli medlem