Värmland

Välkommen till Värmlandskretsens lokala sida! Här hittar du aktuell information om vad som pågår i kretsen.

Vårens styrelsemöten

Under våren är det styrelsemöte den 17 april och den 25 maj, båda gångerna kl. 17:30 på barn- och ungdomshabiliteringen, Sommarrovägen 49, Karlstad. Fika finns från cirka kl. 17:15.

Styrelsen kallas via mejl men alla medlemmar är välkomna att delta, anmäl i förväg till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se så att vi har tillräckligt med fika. Det går också bra att vara med via Skype.

Rapport från kretsmöte den 10 februari

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Uppdatera dina uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida för att nås av utskick!

Kontaktuppgifter

Elin Widmark
Kretsordförande
elin.widmark@regionvarmland.se
054618502

Yvonne Berlin
Lokal ombudsman kommun
yvonne.berlin@arvika.se 
0701912761

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Linda Hägglund
Lokal ombudsman region
linda.hagglund@regionvarmland.se
054-61 43 82

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Gå med du också!

Bli medlem