Värmland

Välkommen till Sveriges Arbetsterapeuter Värmland läns lokala sida! Här hittar du lokal information om Värmlandskretsens aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

Inplanerade styrelsemöten

Plats: Centralsjukhuset Karlstad hus 25, plan 0

  • 3 september, 17:30–19:30

Meddela att du kommer närvara vid kommande möte till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Material från lunchträff

Material från lunchträffen den 16 maj finns att ladda ned här (pdf). Frida och Anna från Hammarö kommun presenterade sin verksamhet och skillnaderna i uppdrag och tillvägagångssätt trots liknande målgrupp.

Åhörarkopior från lunchseminarium om CO-OP

Här kan du ta del av åhörarkopiorna (pdf). Det finns möjlighet att ordna en uppdragsutbildning om CO-OP i Värmland om det är minst 16 stycken som vill gå. Hör av dig till Elin Widmark på elin.widmark@regionvarmland.se om du är intresserad.

Styrelsens arbete

Inom Sveriges Arbetsterapeuter Värmlands län finns i skrivande stund 254 medlemmar. Kretsens styrelse, som i dag består av sju personer, har i uppdrag att leda det fackliga arbetet under verksamhetsåret. Regelbundna styrelsemöten äger rum en gång/månad (med uppehåll för sommaren) och då diskuteras aktuella frågor samt planering för gemensamma medlemsaktiviteter. Som medlem är du alltid välkommen att närvara så kontakta oss gärna på varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se för tid och plats för nästa möte.

Ett av styrelsens viktigaste uppdrag är att skapa möjligheter för länets arbetsterapeuter att inspirera varandra i utvecklings- och professionsfrågor på det lokala planet. Därför samordnar kretsstyrelsen utbildningar, föreläsningar och workshops. Vår målsättning är att regelbundet under verksamhetsåret anordna olika informativa aktiviteter för våra medlemmar. Här vill vi gärna ha din hjälp! Hör av dig till oss om du känner till intressanta föreläsare att bjuda in eller om du har önskemål om spännande ämnen att ta upp. Kontaktuppgifter till styrelsen finns längre ned på sidan.

Vår lokala hemsida

Här på vår lokala hemsida vill vi informera dig om vad som händer i kretsen. Utöver tips på ämnen och föreläsare tar vi även gärna emot tips på arbetsterapeutiska artiklar, rapporter samt vårdprogram om arbetsterapi som utarbetats i Värmland. Vår ambition är att fylla den lokala hemsidan med information om arbetsterapi och fungera som en länk till kunskapsutbyte inom professionen. Länkar till intressant läsning för arbetsterapeuter finns under "relaterat".

Protokoll på "Min sida"

Logga in på Min sida för att ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Tänk på att uppdatera era medlemsuppgifter på Min sida, så att vi kan nå er via mejl med inbjudningar och information.

Kretsen i sociala medier

På vår Facebooksida hittar du information, inbjudningar och kan läsa om sånt som är aktuellt just nu. Besök och gilla oss gärna för att få regelbundna uppdateringar i viktiga frågor.

Lönefrågor

Om du vill veta mer om löneläget för arbetsterapeuter i länet eller behöver hjälp i förhandlingsfrågor så är du välkommen att kontakta styrelsen via varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se. Om du skulle vilja medverka i det fackliga arbetet i kretsen är du varmt välkommen att höra av dig till ordförande Anna Hassel.

Kontaktuppgifter

Kretsens mejladress: varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Anna Hassel
Kretsordförande
054-29 21 60 (arbete) och 073-631 92 68 (privat)
anna.hassel@hammaro.se

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Lokal ombudsman region
Vakant, kontakta kretsstyrelsen vid intresse

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Angelika Jonsson
ledamot
angelika.jonsson@hotmail.com

Ida Soome
ledamot
ida.josefsson-soome@kil.se

Gå med du också!

Bli medlem