Värmland

Välkommen till Värmlandskretsens lokala sida! Här hittar du aktuell information om vad som pågår i kretsen.

Kommande aktiviteter

Kretsmöte 2 februari om normkritik, transkunskap, HBTQ och sexologi 

Kl. 18.00 digitalt via Teams, tema normkritik, transkunskap, HBTQ och sexologi med Johanna Valentin, samordnare transvår i Region Värmland. Inbjudan har skickats ut via mejl den 18 januari. Hör av dig till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se om du inte fått något mejl för mer information. Du kan också läsa inbjudan här (pdf)

Årsmöte 10 mars

Kl. 18.00-20.00 digitalt via Teams med vår centrala ombudsman Raul Holmgren. Tema i år är lön. Inbjudan med mer information kommer via mejl under vecka 3.

Styrelsemöten 2021

Kl. 17:30–19:30 (cirka), planeras i dagsläget att ske via Teams och ställs om till fysiskt möte  när det är möjligt. Anmäl intresse för att delta i ett möte eller veta mer om styrelsearbetet till varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

  • 21 april
  • 9 juni

Opinionsbildning

Just nu pågår debatten kring tyngdtäcken som förskrivningsbar produkt. Medlemmar som är intresserade av att opinionsbilda i frågan är varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Uppdatera dina uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida för att nås av utskick!

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på varmlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Elin Widmark
Kretsordförande
elin.widmark@regionvarmland.se
010-8318502

Yvonne Berlin
Lokal ombudsman kommun
yvonne.berlin@arvika.se 
0701912761

Maria Hedin
Arbetsmiljöstrateg
maria.hedin@regionvarmland.se

Lokal ombudsman region
Vakant, kontakta kretsstyrelsen vid intresse

Kerstin Kåwe
Professionsstrateg
kerstin.kawe@regionvarmland.se

Gå med du också!

Bli medlem