Skaraborg

Välkommen till Skaraborgskretsens lokala hemsida! Här hittar du nyheter och information som gäller arbetsterapeuter och arbetsterapi i Skaraborg.

Årsmöte 2023

Datum: 22 mars
Tid: 18:00
Plats: Arbetsmarknadscenter Falköpings kommun med möjlighet att delta digitalt

Anmälan sker senast den 11 mars via mejl till skaraborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Michael Sahlin, ombudsman på Sveriges Arbetsterapeuter, kommer efter årsmötet hålla en föreläsning och diskussion där vi går igenom begreppen och hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre arbetsmiljö! Hur är arbetsmiljön hos dig? Vi behöver prata mer om arbetsmiljö! OSA-föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, Risk och konsekvensanalys. Det är exempel på begrepp som det ofta pratas om på arbetsplatsen, men vad innebär dem egentligen? När har jag användning av dessa föreskrifter och analyser? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i arbetsmiljöarbetet? Vad är mina skyldigheter som arbetstagare.

Till den mejladress du anger vid anmälan skickar vi årsmöteshandlingar samt en möteslänk om du vill delta digitalt eller en utförligare vägbeskrivning för dig som deltar fysiskt. 

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Om Skaraborgskretsen

Kretsen har cirka 260 medlemmar. De flesta är anställda i landsting eller kommun. Några har privata arbetsgivare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra arbetsgivare. Det finns också enstaka med eget företag. Styrelsen väljs ett år i taget. Förutom årsmöte arrangeras minst ett kretsmöte.

Medlem

Som medlem kan du få stöd av dina lokala ombudsmän när det gäller löne- och anställningsfrågor. Du hittar dem under Skaraborgs kontaktuppgifter. Du får också tillgång till olika medlemsförmåner genom ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Ann-Sofie Lugn
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
ann-sofie.lugn@skara.se
0511-328 29

Susanne Eldh
Vice ordförande
Lokal ombudsman region
susanne.brunstedt@vgregion.se 
010-473 41 53

Wallescka Östlund
Professionsstrateg
wallescka.ostlund@ju.se 

Gå med du också!

Bli medlem