Skaraborg

Välkommen till Skaraborgskretsens lokala hemsida! Här hittar du nyheter och information som gäller arbetsterapeuter och arbetsterapi i Skaraborg.

Välkommen på digitalt kretsmöte!

Den 5 november mellan kl. 17–19 via Zoom på denna länk. 

  • Sex är också en aktivitet – sexuell hälsa inom arbetsterapi
    Wallescka Östlund Universitetsadjunkt, leg. arbetsterapeut
  • Arbetsterapeut på Arbetsmarknadscenter i Falköping
    Heléne Persson, leg. arbetsterapeut

Efter föreläsningar hålls ett öppet forum för dialog. Information från styrelsen, möjlighet att ta upp angelägna frågor som rör ditt arbete eller arbetsplats, hur covid-19 påverkar ditt arbete, med mera. 

Välkomna att delta och för att vi i styrelsen ska veta hur många som planerar att koppla upp sig anmäl dig på vår kretsmejl skaraborgskretsen@arbetsterapeuterna.se.

/Kretsstyrelsen

Om kretsen

Kretsen har cirka 260 medlemmar. De flesta är anställda i landsting eller kommun. Några har privata arbetsgivare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra arbetsgivare. Det finns också enstaka med eget företag. Styrelsen väljs ett år i taget. Förutom årsmöte arrangeras minst ett kretsmöte.

Medlem

Som medlem kan du få stöd av dina lokala ombudsmän när det gäller löne- och anställningsfrågor. Du hittar dem under Skaraborgs kontaktuppgifter. Du får också tillgång till olika medlemsförmåner genom ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Ann-Sofie Lugn
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
ann-sofie.lugn@skara.se
0511 32829

Susanne Eldh
Vice ordförande
Lokal ombudsman region
susanne.brunstedt@vgregion.se 
010 4734153

Annika Månsson
Lokal ombudsman kommun
annika.mansson@skara.se 
051160481

Wallescka Östlund
Professionsstrateg
wallescka.ostlund@ju.se 

Gå med du också!

Bli medlem