Kronoberg

Välkommen till Kronobergskretsens lokala hemsida!

​Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Kontakta förbundets centrala ombudsmän

Vi saknar för närvarande lokal ombudsman i vår krets. Vänd dig därför med dina frågor direkt till medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Uppdatera dina uppgifter

Du har väl uppdaterat dina uppgifter på Min sida? Så att du alltid är uppdaterad med senaste nytt från Sveriges Arbetsterapeuter.

Styrelsen

Ordföranden och styrelseledamöter väljs på årsmötet. Övriga uppdrag fördelas på det första konstituerande styrelsemötet. Som invald i styrelsen väljs man på två år.

Styrelsens uppdrag består i att leda det fackliga arbetet under verksamhetsåret. Styrelsen träffas ungefär 8–10 gånger per år och diskuterar aktuella frågor och planerar gemensamma medlemsaktiviteter. Återkommande aktiviteter är Arbetsterapins dag, årlig kretsdag och årsmötet.

Vill ni kontakta någon i styrelsen, eller någon av de ombud som finns i kommun och landsting hittar ni kontaktuppgifter nedan. 

Har du blivit fackligt ombud på din arbetsplats?

Kontakta styrelsens vice ordförande Magnus Aldebert. Han sköter om det papper gällande LFF (Lagen om facklig förtroendeman) och § 2 kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF 76/LAFF 76, som ska skickas in till arbetsplatsen. Magnus sköter även om att meddela Sveriges Arbetsterapeuter centralt, så att man inte går miste om facklig information från Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna på kronobergskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Maja Stjärnström
Kretsordförande

Magnus Aldebert
Vice kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
magnus.aldebert@tingsryd.se

Alma Velic
Kretskommunikatör
alma.velic@kronoberg.se 

Gå med du också!

Bli medlem