Stockholm

Välkommen till Stockholmskretsens lokala sida! Stockholmskretsen representerar cirka 1 550 medlemmar från Nynäshamn i söder till Grisslehamn i norr. Medlemmarna arbetar inom regionen, kommunen samt inom den privata sektorn.

Aktuellt

Vi har haft årsmöte den 18 mars då ny styrelse valdes.

I år är det fullmäktige den 19–20 november. Senast den 15 maj ska motioner vara inlämnade till förbundet. Det går bra att skicka dem till oss i styrelsen först. Den 22 oktober publiceras fullmäktigehandlingarna. I och med detta kommer extra kretsmöten hållas som är öppna för alla medlemmar.

Arbetsterapins dag 27 oktober med workshop om arbetsmiljö!

Datum: 2021-10-27
Tid: 18.00

Välkommen till en workshop om arbetsmiljö med vår arbetsmiljöstrateg Michael Sahlin. Eftersom vi är försiktiga med att samla större grupper genomförs workshoppen digitalt.

Anmäl dig till stockholmskretsen@arbetsterapeputerna.se
Mötet sker digitalt via Teams.

Extra kretsmöte 10 november

Datum: 2021-11-10
Tid: 18.30

Inför fullmäktige kommer ett extra kretsmöte att hållas. Alla medlemmar är välkomna. Vi diskuterar inkomna motioner så att delegaterna vet hur kretsmedlemmarna står i de olika frågorna. Var med och gör din röst hörd! Även denna aktivitet sker digitalt.

Anmäl dig till stockholmskretsen@arbetsterapeputerna.se
Mötet sker digitalt via Teams.

Mer information om lönecafé kommer, så håll utkik!

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Håll oss uppdaterade!

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter på Min sida, så att du nås av våra utskick!

Kontaktuppgifter

Kretsstyrelsen hittar du under Dokument. Kontakta styrelsen på stockholmskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Jenny Erkensjö
Kretsordförande
jenny.erkensjo@gmail.com
Tel: 0739165439

Michael Sahlin
Arbetsmiljöstrateg
michael.sahlin@iris.se

Stefan Balogh och Eva-Lena Rindahl
Professionsstrateger
stefan.b@bosse-kunskapscenter.se
eva-lena.rindahl@attendo.se

Ingrid Berggren
Lokal ombudsman
Karolinska Solna/Huddinge
ingrid.berggren@sll.se

Kersti Sköld
Lokal ombudsman
SLSO Habilitering och Hjälpmedel
kersti.skold@sll.se

Ronja Nordström
Lokal ombudsman
SLSO Primärvård och Psykiatri
ronja.nordstrom@sll.se

Gunilla Helgstrand
Lokal ombudsman
SLSO Geriatrik och ASIH
gunilla.helgstrand@sll.se

Cissi Lamke
Lokal ombudsman
Stockholms kommun
cecilia.lamke@stockholm.se

Gå med du också!

Bli medlem