Stockholm

Välkommen till Stockholmskretsens lokala sida! Stockholmskretsen representerar cirka 1 550 medlemmar från Nynäshamn i söder till Grisslehamn i norr. Medlemmarna arbetar inom regionen, kommunen samt inom den privata sektorn.

Årsmöte

Datum: 2022-03-09
Tid: 18.30
Mötet sker digitalt

Var med och rösta fram nästa kretsstyrelse!

Kanske vill du vara med och påverka vad vi ska satsa på det kommande året? Föreläsare är Louise Karlsson som fick inspiratörsutmärkelsen på fullmäktige för hennes engagemang inom facket och professionen. Louise forskar om psykisk hälsa och balans genom hela livet, hur vi som arbetsterapeuter kan främja hälsa hos våra patienter oavsett vilket område vi arbetar inom.
En representant från förbundsstyrelsen informerar även om de nya fokusområden som togs fram vid fullmäktige i november.

Varmt välkomna!

Anmäl dig via mejl till stockholmskretsen@arbetsterapeuterna.se
Teams-länk till mötet skickas till de anmälda en vecka innan årsmötet.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Håll oss uppdaterade!

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter på Min sida, så att du nås av våra utskick!

Kontaktuppgifter

Kretsstyrelsen hittar du på Min sida. Kontakta styrelsen på stockholmskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Jenny Erkensjö
Kretsordförande
jenny.erkensjo@gmail.com
Tel: 073-916 54 39

Michael Sahlin
Arbetsmiljöstrateg
michael.sahlin@iris.se

Stefan Balogh och Eva-Lena Rindahl
Professionsstrateger
stefan.b@bosse-kunskapscenter.se
eva-lena.rindahl@attendo.se

Ingrid Berggren
Lokal ombudsman
Karolinska Solna/Huddinge
ingrid.berggren@sll.se

Kersti Sköld
Lokal ombudsman
SLSO Habilitering och Hjälpmedel
kersti.skold@sll.se

Ronja Nordström
Lokal ombudsman
SLSO Primärvård och Psykiatri
ronja.nordstrom@sll.se

Gunilla Helgstrand
Lokal ombudsman
SLSO Geriatrik och ASIH
gunilla.helgstrand@sll.se

Cissi Lamke
Lokal ombudsman
Stockholms kommun
cecilia.lamke@stockholm.se

Gå med du också!

Bli medlem