Stockholm

Välkommen till Stockholmskretsens lokala sida! Stockholmskretsen representerar cirka 1 550 medlemmar från Nynäshamn i söder till Grisslehamn i norr. Medlemmarna arbetar inom regionen, kommunen samt inom den privata sektorn.

Aktuellt

Vi har haft årsmöte den 18 mars då ny styrelse valdes.

I år är det fullmäktige den 19–20 november. Senast den 15 maj ska motioner vara inlämnade till förbundet. Det går bra att skicka dem till oss i styrelsen först. Den 22 oktober publiceras fullmäktigehandlingarna. I och med detta kommer extra kretsmöten hållas som är öppna för alla medlemmar.

Planerade medlemsaktiviteter kommer på grund av rådande omständigheter ske digitalt. Mer information om lönecafé, arbetsmiljöworkshop och Arbetsterapins dag den 27 oktober kommer, så håll utkik!

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Håll oss uppdaterade!

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter på Min sida, så att du nås av våra utskick!

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på stockholmskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Gå med du också!

Bli medlem