Västernorrland

Vi är cirka 240 medlemmar i Västernorrlandskretsen. Vi är verksamma inom landstinget Västernorrland, länets sju kommuner, statliga verksamheter och privata aktörer.

Västernorrland på Facebook

Gå gärna med i vår facebookgrupp!

Kontaktuppgifter

Emil Rapo
Kretsordförande

Linda Jogedal
Lokal ombudsman kommuner
linda.jogedal@sundsvall.se 
060192935

Hanna Nohrstedt
Arbetsmiljöstrateg
hannakarlsten@hotmail.com 
060101912

Annika Holmqvist
Professionsstrateg

Gå med du också!

Bli medlem