Västernorrland

Välkommen till Västernorrlandskretsens lokala webbsida. Vi är cirka 240 medlemmar i Västernorrlandskretsen som är verksamma inom regionen Västernorrland, länets sju kommuner, statliga verksamheter och privata aktörer.

Vi förmedlar information till medlemmarna via mejl samt här på  vår lokala webbsida. Det är därför viktigt att ni håller mejladressen på Min sida uppdaterad för att få del av all information.

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte för Västernorrlandskretsen den 16 mars klockan 17:00. Mötet kommer att ske både digitalt och på plats på Sundsvall sjukhus där det bjuds på lättare fika.

Anmälan till årsmötet skickas till styrelsen via vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se. Senast den 11 mars. Länk till mötet kommer därefter skickas ut. 

Vi kommer att starta med en inspirationsföreläsning från förbundsstyrelsens andre vice ordförande Annika Lexén via länk och därefter avsluta med årsmötet. Föreläsningen kommer att rikta in sig mot Nära vård.  

Motioner till årsmötet ska skickas till styrelsen via adressen nedan senast den 16 februari.

Vi välkomnar nya medlemmar i styrelsen, gärna spridning i hela länet. Arbetet i styrelsen är roligt och inspirerande samt ger möjlighet till ett kunskapsutbyte. Mötena kan ske digitalt, deltagande sker utifrån egen ambition. Är du intresserad kontakta valberedning Linda Jogedal linda.jogedal@rvn.se och Hanna Nohrstedt hanna.nohrstedt@sundsvall.se. Önskar du mer information om styrelsearbetet kan du kontakta någon i styrelsen. De som väljs in i styrelsen kommer att vara vidtalad före årsmötet. 

Protokoll på "Min sida"

Min sida kan du ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom inloggning.

Är du intresserad av att engagera dig fackligt?

Fyll i blanketten och mejla den till oss på kretsmejlen nedan. Vi anmäler sedan både till din arbetsgivare och till förbundet centralt. För att underlätta vårt arbete, ange namn på den person på arbetsplatsen som ska få anmälan.

Blankett för att anmäla in förtroendeuppdrag (pdf).

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet?

Välkommen att mejla frågor eller intresse till styrelsen vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se eller till valberedningen Hanna Nohrstedt och Linda Jogedal på linda.jogedal@rvn.se

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se

Madeleine Andersson
Kretsordförande

Emil Heitz
Vice kretsordförande

Josefin Atterhagen
Ledamot

Maria Ericsson
Ledamot

Ann-Kristin Sandin
Kassör

Maria Roos
Suppleant

Gå med du också!

Bli medlem