Västernorrland

Välkommen till Västernorrlandskretsens lokala webbsida. Vi är cirka 240 medlemmar i Västernorrlandskretsen som är verksamma inom regionen Västernorrland, länets sju kommuner, statliga verksamheter och privata aktörer. Vi förmedlar information till medlemmarna via mejl samt här på  vår lokala webbsida. Det är därför viktigt att ni håller mejladressen på Min sida uppdaterad för att få del av all information.

Protokoll på "Min sida"

Min sida kan du ta del av kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom inloggning.

Är du intresserad av att engagera dig fackligt?

Fyll i blanketten och mejla den till oss på kretsmejlen nedan. Vi anmäler sedan både till din arbetsgivare och till förbundet centralt. För att underlätta vårt arbete, ange namn på den person på arbetsplatsen som ska få anmälan.

Blankett för att anmäla in förtroendeuppdrag (pdf).

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet?

Välkommen att mejla frågor eller intresse till styrelsen vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se eller till valberedningen Hanna Nohrstedt och Linda Jogedal på linda.jogedal@rvn.se

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen på vasternorrlandskretsen@arbetsterapeuterna.se

Madeleine Andersson
Kretsordförande

Emil Heitz
Vice kretsordförande

Josefin Atterhagen
Ledamot

Maria Ericsson
Ledamot

Ann-Kristin Sandin
Kassör

Maria Roos
Suppleant

Gå med du också!

Bli medlem