Västernorrland

Vi är cirka 240 medlemmar i Västernorrlandskretsen. Vi är verksamma inom landstinget Västernorrland, länets sju kommuner, statliga verksamheter och privata aktörer.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet?

Välkommen att mejla frågor eller intresse till styrelsen vasternorrlandskretsen@gmail.com eller till valberedningen Angelica Larsson och Linda Jogedal på linda.jogedal@rvn.se.

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Västernorrland på Facebook

Gå gärna med i vår Facebookgrupp!

Kontaktuppgifter

vasternorrlandskretsen@gmail.com

 

Madeleine Andersson
Kretsordförande

Hanna Nohrstedt
Arbetsmiljöstrateg
hannakarlsten@hotmail.com 
060-10 19 12

 

Gå med du också!

Bli medlem