Västerbotten

Välkommen till konferensen "Hjärnhälsa" 

Hjärnhälsa är en konferens som vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

Den 23 september äger konferensen rum i Skellefteå och tack vare ett gott samarbete med medarrangören Personskadeförbundet RTP har våra medlemmar en rabatt på 300 kronor. När du anmäler dig skriver du under rubriken Övrigt: Medlem hos Sveriges Arbetsterapeuter. Rabatten gäller 20 platser och det är först till kvarn. Läs mer och anmäl dig. 

Kontaktuppgifter

Jeanette Karlsson
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
jeanette.karlsson@regionvasterbotten.se 
0910771106

Solveig Brändström
Vice kretsordförande
solveig.brandstrom@telia.com

Kristina Hultman
Lokal ombudsman region
kristina.hultman@regionvasterbotten.se 

Angelica Rundqvist
Kretskommunikatör
angelica.rundqvist@regionvasterbotten.se 

Gå med du också!

Bli medlem