Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Prideparad den 7 september i Kalmar

Vill du delta med Sveriges arbetsterapeuter i Kalmar Prideparad den 7 september? Anmäl dig till gabriel.walter@regionkalmar.se senast den 23 augusti. 

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
gabriel.walter@regionkalmar.se 
0702999478

Matilda Sundberg
Vice kretsordförande
matilda.sundberg@regionkalmar.se

Eva Algesson
Lokal ombudsman kommun
eva.algesson@oskarshamn.se 

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343