Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Inbjudan till facklig träff för alla medlemmar

Alla är välkomna, oavsett inom vilken sektor du jobbar. På mötet kommer vi att prata om arbetsmiljö, vårt lokala arbete i Kalmarkretsen och hur vi ska satsa framåt.

Den 19 november

  • 09:30 – Västerviks distriktsrehab
  • 13:30 – Vimmerby samrehab, Vimmerby hälsocentral

Den 26 november

  • 09:30 – Oskarshamn, Hantverksgatan 72
  • 13:30 – Mönsterås på distriktsrehabiliteringen

Den 5 december

  • 13:30 – Länssjukhuset i Kalmar, Lokal spegeln

Artikel om föreläsningen den 25 oktober

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du alla de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
gabriel.walter@regionkalmar.se 
076-881 99 31

Matilda Sundberg
Vice kretsordförande
matilda.sundberg@regionkalmar.se

Eva Algesson
Lokal ombudsman kommun
eva.algesson@oskarshamn.se 

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343

Gå med du också!

Bli medlem