Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Information från kretsens arbetsmiljöstrateg

Hej!

Jonna Ljung, heter jag och är Kalmarkretsens arbetsmiljöstrateg. Jag fick våren 2018 äran att ta mig an uppdraget, och kom tillbaka till arbete efter föräldraledighet i september och ska nu börja ta tag i mitt uppdrag.

Vad innebär då mitt uppdrag?

Jag ska arbeta för kretsens samordning kring arbetsmiljö. Ett uppdrag som utvecklas i samverkan med kretsstyrelsen och anpassas efter våra lokala förutsättningar och behov.

Utgångspunkten för uppdraget är följande:

  • Hålla mig ajour med vad som händer inom arbetsmiljöområdet generellt.
  • Följa medlemmarnas arbetsmiljösituation i kretsen.
  • Fungera som en länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor.
  • Samordna kretsens skyddsombud och verka för att det finns rutiner för rekrytering och registrering av skyddsombud.
  • Vara kontaktperson till kretsens fackliga ombud i arbetsmiljöfrågor.
  • Förmedla information och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor bland kretsens ombud och medlemmar.
  • Verka för att det anordnas aktiviteter och utbildning i arbetsmiljöfrågor i kretsen
  • Tillsammans med kretsstyrelsen driva opinion i arbetsmiljöfrågor.

/Jonna Ljung

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
Lokal ombudsman landsting
gabriel.walter@ltkalmar.se 
0702999478

Petra Källén
Vice kretsordförande
petrakn@ltkalmar.se 
049948949

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343