Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Artikel om föreläsningen den 25 oktober

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du alla de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
gabriel.walter@regionkalmar.se 
076-881 99 31

Matilda Sundberg
Vice kretsordförande
matilda.sundberg@regionkalmar.se

Eva Algesson
Lokal ombudsman kommun
eva.algesson@oskarshamn.se 

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343

Gå med du också!

Bli medlem