Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Välkommen  till vårt årsmöte!

Datum: 4 mars
Tid: 17:00–19:00

Årsmötet kommer att inledas med föreläsning av Elisabeth Stake från funktionsrätt Kalmar angående deras ESF-projekt Samverkansplattform Kalmar län. Det är ett projekt för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att öka sin sysselsättning.

Därefter kommer styrelsen att presentera årsredovisning och möte med val kommer att hållas. Är man intresserad av uppdrag i styrelse eller annat uppdrag kontakta eva.algesson@oskarshamn.se i valberedningen.

Mat ingår till föranmälda. Sista anmälningsdagen är den 19 februari. 

Anmälan och plats

Handlingarna på Min sida

Handlingarna till mötet hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Artikel om föreläsningen den 25 oktober

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du alla de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Handlingar och protokoll

Styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och liknande dokument hittar du genom att logga in på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll. 

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
gabriel.walter@regionkalmar.se 
076-881 99 31

Matilda Sundberg
Vice kretsordförande
matilda.sundberg@regionkalmar.se

Eva Algesson
Lokal ombudsman kommun
eva.algesson@oskarshamn.se 

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343

Gå med du också!

Bli medlem