Kalmar

Välkommen till Kalmarkretsens lokala hemsida!

Digital föreläsning om arbetsterapi

I samband med arbetsterapins dag anordnar Sveriges arbetsterapeuter Kalmarkretsen en öppen föreläsning – Arbetsterapi – nu och framtid. Föreläsningen handlar om hur och vart arbetar arbetsterapeuter idag och framtida utmaningar.

Syftet med föreläsningen är att informera och inspirera kring arbetet arbetsterapi och vår roll inom vård och omsorg.

Föreläsningen kommer att hållas av:

  • Susanne Lindholm, Leg. Arbetsterapeut och specialist inom smärtrelaterad ohälsa.
  • Marlena Thornell, Leg. Arbetsterapeut och specialist inom geriatrik, utredning och intervention.

Plats: Digitalt via Zoom
När: 23 oktober
Tid: 10:00–12:00
Kostnad: Gratis

Anmälan: Gabriel.walter@regionkalmar.se senast den 16 oktober. I samband med anmälan skickas länk med inbjudan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Kalmarkretsen

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Debattartiklar

Under Relaterat hittar du alla de debattartiklar om arbetsterapi som vi har fått publicerade i lokalpress. 

Kontaktuppgifter

Gabriel Walter
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
gabriel.walter@regionkalmar.se 
076-881 99 31

Matilda Sundberg
Vice kretsordförande
matilda.sundberg@regionkalmar.se

Eva Algesson
Lokal ombudsman kommun
eva.algesson@oskarshamn.se 

Jonna Ljung
Arbetsmiljöstrateg
jonnaljung@hotmail.com 
0735034343

Gå med du också!

Bli medlem