Norrbotten

Välkommen till Norrbottenkretsens lokala sida! Kretsen består geografiskt av Norrbotten och Lappland fördelat på 14 kommuner.

Välkommen till våra inspirationsföreläsningar!

Social delaktighet för äldre

Datum: 2022-09-23
Tid: 12.00–13.00

Maria Löfgren berättar om sitt forskningsprojekt där hon studerar social delaktighet för äldre personer, som en del av ett hälsosamt åldrande med stöd av digitala verktyg.

Linnea Körlof berättar om sitt forskningsprojekt där en ny arbetsterapeutisk gruppintervention skall testas digitalt för äldre personer i syfte att stödja och bibehålla deras sociala delaktighet.

Maria Löfgren och Linnea Körlof är doktorander vid Luleå tekniska universitet

Föreläsningen genomförs via Zoom.
Anmäl dig senast 20/9 till: alexandra.olofsson@ltu.se
Länk till Zoom-mötet skickas innan föreläsningen till de som är anmälda.

Vuxenhabiliteringen – resurs och samverkanspartner

Datum: 2022-10-04
Tid: kl. 12.00–13.00

Denna gång har vi med oss Birgitta Nordström, enhetschef, och Christina Elming Jofjärd, arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen. Vi får lyssna till vad deras verksamhet har för ansvar och roll, samt hur de kan hjälpa arbetsterapeuter som är verksamma på Hälsocentral. Vi har även avsatt tid för diskussion och frågor.
Förhoppningen är att vi efter denna träff ska få svar på de frågor vi haft och veta hur vi kan samverka på bästa sätt. Vi vill även ringa in vad respektive enhet behöver för att lyckas med sitt uppdrag och vad vi ser för möjligheter och hinder.

Vi hoppas att alla arbetsterapeuter som jobbar på Hälsocentral prioriterar denna inspirationsföreläsning för denna vänder sig speciellt till er. Vi ser det inte minst som ett sätt att lyfta arbetsterapeuters viktiga kompetens på Hälsocentralerna.
Det är dags att stärka vår roll på Hälsocentralerna speciellt i omställningen till god och nära vård, där VI är en viktig kompetens!

Kom och inspireras tillsammans!

Föreläsningen genomförs via Zoom.
Anmäl dig senast 2/10 till: alexandra.olofsson@ltu.se
Länk till Zoom-mötet skickas innan föreläsningen till de som är anmälda.

Välkomna!

/Styrelsen Sveriges Arbetsterapeuter Norrbotten

 

Välkommen att fira Arbetsterapins dag med oss!

Vi har valt att fira Arbetsterapins dag den 27 oktober 2022 gemensamt genom att delta i förbundets frukostwebbinarium på Arbetsterapins dag med temat: Arbetsterapeuten – en resurs i den goda och nära vården.

Vi bjuder även in till möten i delkretsarna utifrån lokala förutsättningar:

I de fall din delkrets inte kan erbjuda ett lokalt fysiskt möte så har du möjlighet att delta i ett digitalt möte med fokus på arbetsterapeutens roll i den goda och nära vården i Norrbotten, direkt efter frukostwebbinariumet kl. 9.15-10.00
Anmälan till digitalt möte görs till ordförande Ida-Mara via mejl ida.maria.barcheus@ltu.se.

Detta är en medlemsaktivitet, men vi vill uppmana dig att bjuda med arbetsterapeutkollegor även om de inte är medlemmar.

Välkomna!

/Styrelsen Sveriges Arbetsterapeuter Norrbotten

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Håll dina uppgifter uppdaterade

Vi vill påminna dig om att alltid uppdatera din mejladress och aktuell arbetsgivare på Min sida, vi har flera mejladresser som är felaktiga och då kan inte våra mejl levereras till er. Med nya GDPR får vi endast mejl via den adress ni själva lagt in på Min sida.

Har du frågor eller är intresserad av att engagera dig fackligt?

Här hittar du blankett för att anmäla in förtroendeuppdrag (pdf). Fyll i blanketten och mejla den till oss på kretsmejlen nedan, till vår ordförande. Tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor. Kan inte vi hjälpa dig kan vi säkert förmedla vidare var du kan få svar på dina frågor.

Artikel om arbete vid storhelger

Vid årsmötet önskades information om vad som gäller vid arbete under storhelger. I Arbetsterapeuten nr 4 2019 kan du läsa om det.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Norrbottens styrelse på norrbottenkretsen@arbetsterapeuterna.se

Ida-Maria Barchéus
Kretsordförande
ida.maria.barcheus@ltu.se

Maria Lundgren
Vice kretsordförande
maria.lundgren3@pitea.se

Veronica Säthergren
Sekreterare
veronica.sathergren@soc.lulea.se

Anna Häggström
Ledamot Kalix delkrets
anna.haggstrom@norrbotten.se

Tanja Juhanisdotter
Suppleant Kalix delkrets
tanja.juhanisdotter@norrbotten.se

Maria Lundgren
Ledamot Piteå delkrets
Arbetsmiljöstrateg
Maria.Lundgren3@pitea.se

Julia Berglund
Suppleant Piteå delkrets
julia.berglund@alvsbyn.se

Ann-Christin Lahti
Ledamot Kiruna delkrets
Ann-Christin.Lahti@kiruna.se

Eva Berggren
Ledamot Luleå-Boden delkrets
eva.berggren@norrbotten.se

Fanny Artursson
Suppleant Luleå-Boden delkrets
fanny.artursson@norrbotten.se

Vakant
Ledamot Gällivare delkrets

Alexandra Olofsson
Professionsstrateg
alexandra.olofsson@ltu.se

Gå med du också!

Bli medlem