Fyrbodal

Välkommen till Fyrbodalkretsens lokala hemsida!

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter!

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida, för att få information från förbundet.

Kontaktuppgifter

Ulf Jonasson
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
ulf.jonasson@vgregion.se
010-441 26 47

Linda Navalon
Vice kretsordförande
linda.adolfsson@vgregion.se
Tel: 052091467

Gå med du också!

Bli medlem