Fyrbodal

Välkommen till Fyrbodalkretsens lokala hemsida!

Protokoll på "Min sida"

Min sida hittar du kretsarnas mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och andra mötesdokument som av GDPR-skäl behöver ligga bakom lås. 

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter!

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida, för att få information från förbundet.

Kontaktuppgifter

Ulf Jonasson
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
ulf.jonasson@vgregion.se
010-441 26 47

Linda Navalon
Vice kretsordförande
l_adolfsson@hotmail.com
Tel: 052091467  

Lisa Akervall
Professionsstrateg

Gå med du också!

Bli medlem