Södra Älvsborg

Välkommen till Södra Älvsborgskretsen lokala sida!

Artikel om medlemsträffen den 20 november

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokollen hittar du på Min sida, på sidan Kretsarnas handlingar och protokoll

Kontaktuppgifter

Madeleine Schiller
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
madeleine.schiller@boras.se

Lena Sjöqvist Bengtsson
Lokal ombudsman region
lena.m.bengtsson@vgregion.se 

Pernilla Brådalen
Professionsstrateg
pbradalen@hotmail.com 

Gå med du också!

Bli medlem