Östergötland

Välkommen till Östergötlands lokala sida!

Välkommen till konferensen "Hjärnhälsa" 

Hjärnhälsa är en konferens som vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

Den 9 september äger konferensen rum i Linköping. Läs mer och anmäl dig. 

Kontaktuppgifter

Anita Utterström
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
anita.utterstrom@liu.se 
0736569213

Marie Petersén Fredriksson
Lokal ombudsman kommun
marie.petersenfredriksson@mjolby.se 
014285696

Carina Faxen
Arbetsmiljöstrateg
carina.faxen@gmail.com

Mika Levin Smeds
Professionsstrateg
mika.smeds@valdemarsvik.se