Östergötland

Välkommen till Östergötlands lokala sida! Här finner du information, aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter till Östgötakretsen. Hör gärna av er med era tankar, funderingar och eventuella förslag.

Kretsen bjuder in till digitala föreläsningar

Under våren 2021 kommer Östgötakretsen att arrangera tre webbinarier för dig som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter. Dessa webbinarier avser att lyfta ämnen som rör de flesta av oss arbetsterapeuter i länet oavsett yrkesroll samt inspirera och bidra till kompetensutveckling. Föredragen är på cirka 20–30 minuter och kommer att sändas på torsdagar mellan kl. 12:10–12:50.

Östgötakretsen liksom de övriga kretsarna har två nya förtroendeuppdrag: en arbetsmiljö- och en professionsstrateg i vars roller det bland annat ingår att bidra till förverkligandet av Sveriges Arbetsterapeuters vision. Förbundets vision bygger på tre tydliga målbilder. Den handlar om ett arbetsterapeutiskt perspektiv, om arbetsterapeuternas professionsutveckling och arbetsvillkor samt att vi ska ha ett vitalt förbund.

Arbetsmiljöstrategens uppgift är att samordna kretsens skyddsombud, uppmuntra till medlemsengagemang i arbetsmiljöfrågor och fungerar som länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor. Förmedla information och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Professionsstrategens uppgift är att samordna kretsens professionsstrategiska arbete och vara en länk mellan kretsen och förbundskansliet i professionsfrågor. Samt bidra till att kretsen når framgångar i det lokala arbetet genom opinions- och påverkansarbete.

Vårens webbinarier:

  • 11 mars: Arbetsmiljö med Raul Holmgren central ombudsman Sveriges Arbetsterapeuter
  • 15 april: Aktivitetsbalans genom livet med Louise Karlsson, leg. arbetsterapeut, doktorand och föreläsare 
  • 6 maj: Etiskt problematiska situationer inom arbetsterapi med Ann-Charlotte Kassberg, ordförande i etiska rådet Sveriges Arbetsterapeuter, ledamot av Sveriges Arbetsterapeuter förbundsstyrelse

Mer information om hur du anmäler dig och länk för att delta kommer inom kort.

Östgötakretsens styrelse genom
Arbetsmiljöstrateg Carina Faxén, Rehabkoordinator Region Östergötland, carina.faxen@regionostergotland.se och professionsstrateg Mika Levin-Smeds, MAR Norrköpings kommun, mika.levin-smeds@norrkoping.se

Kommande kretsmöten

  • Onsdag 3 mars
  • Måndag 12 april
  • Tisdag 25 maj

Vill du bli fackligt ombud på din arbetsplats?

Är du intresserad till att engagera dig på din arbetsplats? Du kan till exempel ta uppdrag som skyddsombud. Som skyddsombud har du en central roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har enligt arbetsmiljölagen en rad befogenheter till att påverka arbetsmiljön på just din arbetsplats. Kontakta då gärna oss i kretsen så hjälper vi dig med dina frågor.

Har du lönefrågor?

Vill du veta mer om löneläget för arbetsterapeuter eller behöver du hjälp i förhandlingsfrågor? Då kan du alltid vända dig till ditt lokala ombud.

Om kretsen

Östgötakretsen består av medlemmar verksamma inom region, myndighet och länets 13 kommuner. Vi arbetar inom olika verksamheter så som sluten-, öppen- och primärvård, psykiatri, habilitering, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, privata utförare, daglig verksamhet LSS, elevhälsa, hemsjukvård och särskilda boenden.

Styrelsen träffas cirka 6 gånger på år. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är du alltid välkommen till styrelsemöten, kontakta bara ordförande för tid och plats för nästa möte. Kallelse till årsmöte eller kretsmöte inför till exempel fullmäktige skickas ut till alla medlemmar. Håll dina uppgifter uppdaterade på Min sida så att får du våra inbjudningar och senaste nytt från Sveriges Arbetsterapeuter. Sedan april har du möjlighet att logga in med BankID.

Kontaktuppgifter

Ta gärna kontakt med oss i Östgötakretsen om du har tips som du vill sprida till dina arbetsterapeutkollegor i Östergötland eller om du har några funderingar kring arbetet i styrelsen. Vi har som mål att inom en vecka svara på era mejl. 

Anita Utterström
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
anita.utterstrom@liu.se 
0736569213

Marie Petersén Fredriksson
Lokal ombudsman kommun
marie.petersenfredriksson@mjolby.se 
014285696

Carina Faxen
Arbetsmiljöstrateg
carina.faxen@gmail.com

Mika Levin Smeds
Professionsstrateg
mika.levin-smeds@norrkoping.se 

Gå med du också!

Bli medlem