Webbutik

Här kan du köpa instrument och böcker och beställa och ladda ner olika typer av informationsmaterial.

Som medlem betalar du alltid halva priset på alla publikationer. Dags att bli medlem? 

Resultat (90)

Månadens bok

Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Pris:
380 kr (student: 304 kr, ej medlem: 760 kr)

Denna boks innehåll speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis. Boken är "Månadens bok" i september 2019 med 20% rabatt på ordinarie medlemspris, det vill säga 304 kr inkl. moms och porto (gäller enbart medlemmar och kan inte kombineras med andra rabatter).

Läs mer

ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

Pris:
455 kr (student: 364 kr, ej medlem: 910 kr)

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå.

Läs mer

Affisch: Arbetsterapeuter – gör det möjligt (2017)

Pris:
Gratis

Oavsett vad du vill klara av – duscha, baka kanelbulle, plocka blommor, rida – kan en arbetsterapeut göra det möjligt.

Läs mer

Affisch: Arbetsterapi – en väg vidare (2015)

Pris:
Gratis

En affisch som visar en persons resa från sjukskrivning till att må bra igen.

Läs mer

Affisch: Arbetsterapi – genom hela livet (2016)

Pris:
Gratis

En affisch som visar människor i alla åldrar som fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Affisch: Arbetsterapi genom hela livet (2014)

Pris:
Gratis

En affisch som visar människor i alla åldrar som fått stöd av en arbetsterapeut.

Läs mer

Affisch: Bli medlem du också! (2018)

Pris:
Gratis

En rekryterande affisch att sätta upp överallt där vi har rekryteringspotential. Listar fem av våra främsta medlemsförmåner.

Läs mer

Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris:
395 kr (student: 316 kr, ej medlem: 790 kr)

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter. Instrumentets användare är arbetsterapeuter och målgruppen är vuxna med problem med tidshantering och organisationsförmåga.

Läs mer

Arbetsterapeut – ett framtidsyrke (2019)

Pris:
Gratis

Den här broschyren är framtagen för att marknadsföra arbetsterapeutyrket och arbetsterapeututbildningen för gymnasieelever och andra som funderar på att bli arbetsterapeut.

Läs mer

Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer (2015)

Pris:
Gratis

En skrift om hur arbetsterapeuter kan möjliggöra delaktighet i de meningsfulla vardagliga aktiviteter som påverkas i en kris- och katastrofsituation.

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (2018)

Pris:
Gratis

En broschyr med information om arbetsterapeutyrket, arbetsterapeututbildningen, Sveriges Arbetsterapeuter och vad arbetsterapeuter kan bidra med inom företagshälsovården – förebyggande hälsoinsatser, tidiga insatser, rehabiliterande insatser.

Läs mer